Informacje z powiatu sanockiego

Dodatkowe połączenia na majowy weekend uruchamiają przewoźnicy kolejowi na Podkarpaciu. Będą to m.in. pociągi Przewozów Regionalnych z Rzeszowa do Łupkowa i Zamościa. Skład do Łupkowa pojedzie 29 i 30 kwietnia oraz 1 i 3 maja. Połączenie to pojawi się ponownie w rozkładzie jazdy 17 i 18 czerwca. Na okres wakacji...
1500 cisów pospolitych i 250 krzewów kłokoczki południowej zostanie posadzonych w gminie Zagórz koło Sanoka. Zajmą się tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu. Chcą odtworzyć i wzbogacić środowisko w gatunki, które kiedyś licznie występowały, a obecnie zanikają. Na przykład w gminie Zagórz o czym świadczy nazwa miejscowości -...
Cztery przypadki wyłudzenia przez obywateli Ukrainy wiz pracowniczych odnotowali bieszczadzcy pogranicznicy. Podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Bieszczadach funkcjonariusze z Wojtkowej stwierdzili, że 36 - letnia Ukrainka posiadała wprawdzie wizę pracowniczą, ale obligowała ją ona do podjęcia pracy na terenie Mazowsza. Kobieta przyznała się, że zamierzała dostać się do Włoch...
Tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego Miasta Sanoka otrzymała Danuta Przystasz, major Wojska Polskiego, wcześniej odznaczona orderem Virtuti Militarii. Podczas wojny działała w konspiracji. Jako działaczka Chłopskiej Organizacji Wolności Racławice przyjęła pseudonim Brzoza i przewoziła ładunki wybuchowe do wysadzania szybów naftowych, a także meldunki i pocztę. Zagrożona aresztowaniem w 1942 roku wyjechała...
Stowarzyszenie Ziemia Sanocka ponownie upomniało się by samorząd województwa przejął Muzeum Historyczne w Sanoku. Podczas dzisiejszej konferencji wręczono petycję w tej sprawie przedstawicielom zarządu województwa. Zdaniem autorów petycji teraz jest dobry czas na takie działania ponieważ Filharmonia Podkarpacka otrzymała współfinansowanie z ministerstwa kultury, a taka sama perspektywa czeka Muzeum Polaków...
Wręczono dyplomy i statuetki laureatom konkursu "Zabytek zadbany". Wśród wyróżnionych są także obiekty z województwa podkarpackiego. W kategorii "rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu" wyróżnienia przyznano dawnemu zespołowi klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu oraz zespołowi zabytkowemu Twierdzy Przemyśl - reprezentatywne elementy systemu warownego. Laureatem w kategorii "utrwalanie wartości zabytkowej obiektu" został...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj