powiat dębicki

Ruszyła budowa mostu przez Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny wraz z dojazdami. Zadanie to stanowi kolejny etap budowy łącznika węzła zachodniego autostrady A4. Koszt budowy przekroczy 29 milionów złotych. Ponad połowę stanowią pieniądze unijne z regionalnego programu operacyjnego. Miejscowe władze mają nadzieję że...
5 mln zł będzie kosztować budowa basenu rehabilitacyjnego w poddębickim Latoszynie. To kolejna obok przychodni zdrowia inwestycja mająca nawiązywać do działającego w tym miejscu uzdrowiska. Chodzi o jak najlepsze wykorzystanie mających właściwości lecznicze podziemnych wód. Gmina Dębica,która uzyskała wsparcie unijne rozpoczęła właśnie prace przy budowie. Potrwają one przez rok. Dodatkowo...
Przedstawiciele społeczności żydowskiej, mieszkańcy Dębicy oraz lokalne władze oddali hołd ofiarom likwidacji dębickiego getta. Mija 76 lat od pierwszej z trzech - największej likwidacji. Do lasu w pobliskiej Wolicy - dzisiejszej dzielnicy miasta - hitlerowcy wywieźli i zamordowali 574 osoby. Około 2200 osób wysłano do obozu zagłady w Bełżcu, 200...
Dziś 74 rocznica likwidacji obozu pracy przymusowej w Pustowie koło Dębicy. W dniach 23 do 27 lipca 1944 roku do innych obozów przetransportowano Żydów i Polaków. W obozie (wcześniej) przez kilka miesięcy przebywali też jeńcy radzieccy ale ze względy na koszmarne warunki, choroby i dużą śmiertelność, stworzony dla nich podobóz...
Do końca lipca pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzą wszystkie starsze osoby w wioskach gminy Dębica i rozdadzą im koperty życia. Pomogą też wypełnić formularz z informacją o stanie zdrowia seniora, przyjmowanych lekach czy telefonami do najbliższych. Umieszczona w widocznym miejscu koperta ma ułatwić pracę ratownikom w przypadku, gdy z...
76 lat temu hitlerowcy dokonali pierwszej i największej selekcji a potem wywózki i egzekucji ludności żydowskiej z dębickiego getta. Dzień 21 lipca 1942 roku uznawany jest za początek likwidacji getta. Kierował nią pochodzący z Wiednia szef dębickiego gestapo Juliusz Garbler. Około 2200 osób wysłano do obozu zagłady w Bełżcu, 200...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj