Informacje z Tarnobrzega

Oddala się termin zakończenia procesu związanego ze śmiertelnym wypadkiem w pracy, do którego doszło w Przedsiębiorstwie „Siarkopol” w Tarnobrzegu 23 grudnia 2013 r. W ostatnim czasie z uwagi na długotrwałą chorobę dotychczasowego sędziego referenta nastąpiła zmiana składu orzekającego. W tragicznym wypadku w hali ZOT „Siarkopol”, zajmującym się produkcją, konfekcjonowaniem i...
W zabytkowym parku przy Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu otwarto pierwszą ścieżkę ekologiczną. Odcinek o długości półtora kilometra obejmuje 10 stylizowanych tablic, które ilustrują walory przyrodnicze tego miejsca oraz związane z nim wątki historyczne. Dodatkowo ścieżka została oznaczona czterdziestoma tablicami gatunkowymi. Nawiązują one do znajdujących się pod ścisłą ochroną roślin w...
Kamil Kalinka nie jest już przewodniczącym Rady Miasta Tarnobrzega. Za jego odwołaniem opowiedziało się 12 radnych, przy 9 głosach sprzeciwu. Uchwałę w tej sprawie poprzedziła burzliwa dyskusja dotycząca zarzutów przeciwko Kalince. Przedstawiał je m.in. radny Dariusz Kołek, który był jednym z wnioskodawców zmiany na stanowisku przewodniczącego. Radny Kołek dowodził, że...
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Tarnobrzega będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie odwołania Kamila Kalinki z funkcji przewodniczącego. Z takim wnioskiem wystąpiło siedmiu radnych, którzy zarzucają Kalince m.in. stronniczość w prowadzeniu obrad i wybiórcze traktowanie radnych według klucza partyjnego. Zdaniem wnioskodawców takie zachowanie przewodniczącego, który pełni swoją funkcję z ramienia...
130 tysięcy złotych na rozbudowę Centrum Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przekazały miejscowe Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol". Darowizna była możliwa dzięki poprawiającej się kondycjiprzedsiębiorstwa, które jeszcze w ubiegłym roku było w stanie likwidacji. Dyrektor "Siarkopolu" Janusz Paruzel zadeklarował, że nie będzie to jednorazowe wsparcie finansowe dla tarnobrzeskiej lecznicy,...
Kamil Kalinka nie zgadza się z zarzutami siedmiu radnych, którzy złożyli wniosek w sprawie odwołania go z funkcji przewodniczącego tarnobrzeskiej Rady Miasta. Ich argumenty o stronniczym prowadzeniu sesji i tworzeniu podziałów w Radzie nazywa "nietrafionymi". Przewodniczący z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę, że cała ta inicjatywa jest wynikiem zerwania...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj