Informacja dla komitetów wyborczych uprawnionych do prowadzenia kampanii wyborczej na antenie "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Przydział nieodpłatnego czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przez komitety wyborcze w "Polskim Radiu Rzeszów" S.A. jest dokonywany na podstawie złożonych przez pełnomocników wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego.
Wniosek winien być złożony przez pełnomocnika wyborczego w następujących terminach:

  • w wyborach do rad: nie później niż w 22. dniu przed dniem wyborów, tj. nie później niż 29 września br.,
  • w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów: nie później niż w 20. dniu przed dniem wyborów, tj. nie później niż 1 października br.,
  • wniosek w sprawie łącznego prowadzenia kampanii wyborczej: nie później niż w 20. dniu przed dniem wyborów, tj. nie później niż 1 października br. (komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych w związku z zarejestrowaniem kandydatów na wójtów i zarejestrowaniem list kandydatów do rad, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą; prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego z tytułu udziału w wyborach wójta z całym czasem przysługującym z tytułu udziału w wyborach do rad).

Wniosek powinien zawierać:

  1. nazwę komitetu wyborczego uprawnionego do rozpowszechniania audycji wyborczych;
  2. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika wyborczego,
  3. informację o zarejestrowanych listach kandydatów do rad i/lub kandydatów na wójta,
  4. informację o ewentualnym zamiarze prowadzenia łącznej kampanii wyborczej.

Wnioski pełnomocników wyborczych przyjmowane są w sekretariacie "Polskiego Radia Rzeszów" S.A. (Rzeszów, ul. Zamkowa 3) w dni powszednie, w godzinach: 8:30 - 16:00.

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj