Dobiega końca generalny remont zabytkowego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lesku. Prace, które rozpoczęły się w 2009 roku objęły świątynię, dzwonnice i zabudowania przyległe. Wykonano m.in. remont ścian zewnętrznych kościoła i dzwonnicy, wymieniono częściowo więźbę dachową i jej pokrycie. Pracom konserwatorskim poddawane są także elementy wyposażenia ruchomego. Obecnie wzmacniany...
Ruiny Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu zostaną zaadoptowane na centrum kultury. Gmina otrzymała na ten cel 5 mln zł. unijnej dotacji. Za te pieniądze budynek dawnego foresterium zostanie odbudowany i rozbudowany. Będzie w nim m.in. odtworzona cela zakonnika, powstanie sala wirtualnej rzeczywistości, pracownie artystyczne, punkt informacji turystycznej i restauracja....
Nowy sezon turystyczny rozpoczyna Osada Słowiańska w poddębickiej Stobiernej. W drewnianym, stylizowanym na średniowieczny grodzie można przymierzyć rycerski strój, poznać ówczesne rzemiosło, czy wziąć udział w żywych lekcjach historii. W osadzie znajdują się m.in chata wojów ze średniowiecznym orężem, chata niewiast, organizowane są też różne warsztaty rzemieślnicze a także pokazy...
Wręczono dyplomy i statuetki laureatom konkursu "Zabytek zadbany". Wśród wyróżnionych są także obiekty z województwa podkarpackiego. W kategorii "rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu" wyróżnienia przyznano dawnemu zespołowi klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu oraz zespołowi zabytkowemu Twierdzy Przemyśl - reprezentatywne elementy systemu warownego. Laureatem w kategorii "utrwalanie wartości zabytkowej obiektu" został...
Rok potrwa inwentaryzacja walorów turystycznych powiatu jarosławskiego. Jej celem jest uzyskanie pełnych informacji o zasobach oraz stanie obiektów zabytkowych, przyrodniczych i infrastruktury turystycznej powiatu. Uzyskane dzięki temu materiały będą stanowić bazę do zagospodarowania turystycznego terenu. Chodzi też o planowe kierowanie ruchem turystycznym, wytyczanie kierunków rozwoju zarówno znanych, jak też nowo...
Podkarpacie dostało w tym roku najwięcej spośród województw w Polsce pieniędzy na ochronę zabytków. To 9,5 miliona złotych - poinformowała Wojewódzki Konserwator Zabytków Beata Kot. Cennych obiektów wymagających konserwacji jest wiele i trudno wskazać najważniejszy, ale wśród nich Beata Kot wymienia wyjątkową, polichromowaną elewację kościoła Franciszkanów w Przemyślu. Została ona...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj