W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie o godz. 9:30 rozpocznie się konferencja pt. "Nawigacja na Ojcostwo". Adresatami konferencji są przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie, członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz rodziny. Jej celem jest z jednej strony zaprezentowanie współczesnych wyzwań, przed jakimi stają organizacje i...
Doradzą rodzicom jak rozwiązywać problemy i konflikty, zachęcić dziecko do współpracy oraz samodzielności, a także jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami. To tylko przykłady tematów jakie będą w "Szkole dla Rodziców i Wychowawców" czyli podczas warsztatów, które organizuje miejska poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Krośnie. Trwają zapisy, zajęcia...
300 tys. zł przeznaczył w tym roku wojewoda podkarpacki na programy pomocowe dla rodzin, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Premiowane będą działania innowacyjne skierowane zwłaszcza dla rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych. Ogłoszony właśnie konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj