Najpierw dyskusja, a następnie warsztaty dla nauczycieli i wycieczki dla uczniów. To wszystko w ramach projektu pod hasłem "Badacze pogranicza Wilczych Gór". Realizują go wspólnie polskie i słowacka organizacje ekologiczne oraz 17 szkół z obu krajów. Wilcze Góry to obszar Karpat, gdzie występują te drapieżniki, część pogranicza polsko-słowackiego - wyjaśnia...
Prawie pół miliona euro kosztowała będzie realizacja polsko-słowackiego projektu transgranicznego "Góry bez granic". 85 proc. tej kwoty czyli około 350 tysięcy euro to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po obu stronach granicy szlaki turystyczne zostaną odnowione, zyskają ujednolicone oznakowanie, zdigitalizowane i na tej podstawie w sieci powstanie platforma z...
Turystyka oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Głównie tych dziedzin dotyczyły polsko- słowackie projekty transgraniczne w ostatnim czasie. Powstały nowe szlaki turystyczne m.in. Szlak Maryjny - łączący miejsca kultu po obu stronach granicy, Szlak Kultury Wołoskiej - nawiązujący do tradycji pasterskich w Karpatach oraz Karpacki Szlak Wina, który promuje enoturystykę...
Około 60 osób, uczniowie wraz z nauczycielami wzięło udział w projekcie "WAY – Water Around You" w Rzeszowie. To część dużego programu realizowanego wspólnie przez pięć szkół z Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii oraz Szkołę Podstawową nr 19 w Rzeszowie. Jego główną ideą jest przekonanie młodych ludzi do ochrony środowiska zwłaszcza...
"Militaria w historii Rzeszowa i Stropkova do roku 1918" to nowa wystawa otwarta w galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Jest ona elementem wspólnego projektu współpracy na rzecz kultury pogranicza. Ma promować wspólną historię obu miastz czasów, gdy były one w monarchii Austro-Węgierskiej.To przede wszystkim prezentacja eksponatów związanych z formacjami wojskowymi które...
Na zaproszenie rodzin i dyrekcji szkół artystycznych, do Krosna przyjechała 20-osobowa grupa młodych ludzi z Energodaru na Ukrainie. To miasto wielkości Krosna, powstało na potrzeby elektrowni jądrowej jeszcze w latach 80-tych XX wieku. Do pracy przyjechali wówczas specjaliści z całego świata, ale w większości byli to Polacy z kresów wschodnich....
Strona 6 z 11

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj