Blisko 19 i pół tysiąca ósmoklasistów z Podkarpacia  przystępuje dzisiaj (16 czerwca) do egzaminów końcowych. Test z języka polskiego rozpocznie się o godz. 9. Jutro uczniów czeka sprawdzian z matematyki, a w czwartek – z języka obcego. Niemal sto procent (98,8) wybrało język angielski. Egzamin ósmoklasistów odbywa się z prawie dwumiesięcznym...
Dzisiaj (15.06) rozpoczyna się kolejna tura egzaminów maturalnych. Po wydłużonym weekendzie maturzyści będą zdawać egzaminy z przedmiotów dodatkowych. O godz. 9:00 rozpocznie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 - z filozofii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Maturzysta może przystąpić do egzaminu z maksymalnie pięciu przedmiotów,...
Maseczki, płyny dezynfekujące i półtorametrowe odstępy między zdającymi - w takiej scenerii zdają maturę abiturienci szkół średnich. Dzisiaj testem z języka polskiego rozpoczęły się opóźnione o miesiąc egzaminy maturalne. Uczniowie rzeszowskich liceów II-go i VI-go wyrażali w rozmowie z nami nadzieję, że uda im się zdać ten egzamin, w którym...
W poniedziałek do szkół mogą wrócić uczniowie klas jeden - trzy. W Rzeszowie, co piąty rodzic zadeklarował, że pośle swoje dziecko do szkoły. Nie będzie jednak normalnych lekcji, nauczyciele będą prowadzić zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktycznymi. Placówki będą otwarte od 6.30 do 17:00, a ponieważ wszystkich obowiązuje zasada...
Na 181 uprawnionych samorządów w regionie - niemal 91 procent złożyło już wnioski o dofinansowanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli. 160 wniosków było poprawne merytorycznie i otrzymało pieniądze na laptopy, tablety, platformy edukacyjne, oprogramowanie oraz na mobilny dostęp do internetu z funduszy unijnych - powiedziała w naszym programie Małgorzata...
Maturzyści kończą rok szkolny, ale jutro nie będzie uroczystego pożegnania i wręczenia świadectw. Dokumenty na razie zostaną w szkołach, a nauczyciele i uczniowie w domach i pożegnają się on line. Zgodnie z dotychczasowym planem czyli 26 czerwca rok szkolny zakończą pozostali uczniowie. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch podczas konferencji prasowej...
Strona 3 z 26

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj