Jaślanin Sławomir Sanocki i jego partnerka Weronika Łukaszewska zdobyli zimą Łuk Karpat. Przez kilka miesięcy miłośnicy gór mogli w internecie obserwować ich wyprawę. Opisywali trasę o długości 2 tysięcy km począwszy od Bratysławy po Orszową na serbskiej granicy. Jak mówią, najtrudniej było w rumuńskich Karpatach, gdzie zimowe szlaki od lat...
Wszystkie zbadane przez NIK projekty przyczyniły się do wzbogacenia oferty turystycznej województwa podkarpackiego - powiedział o wynikach kontroli dotyczącej poprawy oferty turystycznej przy wsparciu unijnych dotacji Wiesław Motyka, dyrektor rzeszowskiej Delegatury NIK. Zdaniem naszego gościa na szczególne podkreślenie zasługuje projekt Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, poświęcony zagospodarowaniu zespołu zabytkowego twierdzy...
Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło poprawić ofertę turystyczną Małopolski, Podkarpacia i Śląska. W latach 2007-2013 zrealizowano łącznie niemal tysiąc projektów. Rzeszowska delegatura NIK szczegółowo zbadała 19 z nich i pozytywnie oceniła wykorzystanie dotacji. Wyremontowano obiekty zabytkowe i muzealne. Powstały nowe szlaki i trasy turystyczne. Poprawiła się baza noclegowa, a nowe...
Turyści i GOPROwcy uczcili minionej nocy 13 rocznicę śmierci Jana Pawła II. O 21:37 - godzinie śmierci papieża Polaka na Cergowej w Beskidzie Niskim tradycyjnie odprawiono mszę świętą i zapalono ogniska. Jak poinformował Rafał Jakubowicz, kierownik sekcji Dukla Bieszczadzkiej Grupy GOPR Święta w Bieszczadach i Beskidzie Niskim spędziło wielu turystów....
Trwają prace remontowe i konserwacja polichromii w kościele Ojców Kapucynów w Krośnie. Kosztować mają ponad trzy miliony zł. 85 proc. tej kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Konserwatorzy pod podwójną warstwą zamalowań wnętrza świątyni odkrywają dekoracje z 1809 roku. Znani są ich twórcy - mówi gwardian Klasztoru zakonu braci mniejszych...
Laur Eksperta dla Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Kapituła III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu doceniła działalność Centrum za prowadzenie firmy ukierunkowane na wysoką jakość usług dla turystów, a także ciągłe podnoszenie jakości i efektywne reagowanie na potrzeby rynku. Placówka składa się z części wystawienniczej i warsztatowej dotyczącej historii i powstawania krośnieńskiego...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj