Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie nawiązuje ścisłą współprace z Politechniką Rzeszowską. Podpisana wczoraj umowa dotyczy wzajemnego udostępniania bazy laboratoryjnej i wsparcia w prowadzeniu badań i rozwoju w dziedzinach innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika umożliwi też pracownikom PWSZ odbywanie staży naukowych i dydaktycznych i da możliwość uzyskania stopni naukowych.Chodzi o podniesienie...
W Grodzisku Górnym w pow. leżajskim powstaje Regionalne Centrum Robotyki Edukacyjnej. Choć funkcjonować będzie przy Zespole Szkół im. prof. Franciszka Lei, oddziaływać będzie na inne placówki w gminie. Do współpracy zostaną zaproszeni naukowcy Politechniki Rzeszowskiej. Na potrzeby Centrum Robotyki Gmina Grodzisko Dolne chce zakupić m.in. w nowoczesny sprzęt komputerowy, moduły...
Strona 9 z 9

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj