Są jeszcze wolne miejsca na półkolonii zimowej w Krośnie. To propozycja  w Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 15 w czasie ferii zimowych.  Organizatorem jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci która  otrzyma   dofinansowanie na ten cel z  z budżetu miasta .   Od jutra w szkołach podstawowych  rozpoczną się spotkania...
Ciekawych historii spodziewają się organizatorzy II edycji konkursu literackiego "Kresowe wspomnienia". Jest on skierowany do uczniów klas 8 szkól podstawowych oraz 1 i 2 szkół średnich. Młodzi autorzy mogą napisać prace w dowolnej formie, np. wywiad, reportaż, opowiadanie na podstawie relacji świadków lub ich potomków na temat Kresów. Udział w...
Ciekawych prac spodziewają się organizatorzy II edycji konkursu literackiego "Kresowe wspomnienia". Jest on skierowany do uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz 1 i 2 szkół średnich. Młodzi autorzy mogą napisać prace w dowolnej formie, np. wywiad, reportaż, opowiadanie na podstawie relacji świadków lub ich potomków na temat Kresów. Udział w...
Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu "Morze Perspektyw!" Zadaniem konkursowym było przygotowanie filmu, gry planszowej lub opowieści fotograficznej o tematyce morskiej.  Uczniowie z Dynowa przygotowali pracę "Nadmorskie przygody", która zajęła pierwsze miejsce. Wśród wyróżnionych w tym konkursie są też uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących...
Zakończył się pierwszy etap budowy szkoły specjalnej w Dębicy. Po roku od rozpoczęcia inwestycji obiekt jest już w stanie surowym zamkniętym.  Dotychczas roboty kosztowały 10 mln zł, aby szkołę wyposażyć i dostosować do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością potrzeba jeszcze 14 mln zł. Władze powiatu liczą, że uda się zdobyć brakującą...
Do I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu przyjechali dyrektorzy liceów, które zajmują czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach szkół.  Placówki są zrzeszone w Stowarzyszeniach: Szkół Aktywnych i Szkół Twórczych  Nie łatwo znaleźć się w tym gronie, stowarzyszenia same zapraszają  nowych członków. Warunkiem są m.in  wybitne osiągnięcia  w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia....
Strona 10 z 68

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj