Kandydaci na adwokatów i radców prawnych rozpoczęli w całym kraju egzaminy zawodowe. W tym roku ich termin został przesunięty z marca na czerwiec ze względu na zagrożenie koronawirusem. W Rzeszowie do egzaminu adwokackiego przystąpiły 82 osoby z całego województwa, a do radcowskiego 53. Egzaminy - adwokacki i radcowski -  trwają...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na utworzenie kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim. - To duży sukces naszego środowiska naukowego - uważa dyr. Instytutu Pedagogiki prof. UR Ryszard Pęczkowski. I dodaje, że absolwenci wypełnią lukę w systemie pomocy ludziom zmagającym się z różnymi niepełnosprawnościami. Wg dyrektora Instytutu Pedagogiki,...
Jutro w Lublinie odbędzie się pogrzeb zmarłego w poniedziałek (25.06.2020) prof. Antoniego Pieniążka, wychowawcy wielu pokoleń prawników, badacza problematyki państwa i porządku prawnego.  Był jednym z pierwszych pracowników lubelskiego UMCS, którzy prowadzili zajęcia w Rzeszowskiej filii uczelni. Jako Dziekan Wydziału Prawa i Administracji sprawował nadzór dziekański nad studiami prowadzonymi w...
Politechnika Rzeszowska będzie kształcić kolejarskie kadry inżynierskie. Uczelnia podpisała w tej sprawie porozumienie z Polskimi Liniami Kolejowymi. Od października na wydziale budownictwa Politechniki zostanie utworzony nowy kierunek: transport ze specjalnością transport szynowy. W ramach porozumienia z PLK studenci będą uczestniczyć w projektach badawczych. Otrzymają także możliwość odbywania  praktyk i staży...
Zdalna obrona dyplomów na kierunku pielęgniarskim odbyła się w Krośnie. Atmosfera była jednak jak zwykle podniosła. Poprzez łącza internetowe, w spotkaniu uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Prof.Grzegorz Przebinda, rektor uczelni przypomniał, że Karpacką Wyższą Uczelnię opuszcza właśnie 76 studentów pielęgniarstwa, ale egzaminy dyplomowe w dawnej Państwowej Wyższej...
To 13 inspirujących spotkań, w których można wziąć udział nie wychodząc z domu. Tak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyłącza się do akcji #zostańwdomu". Uczelnia dostępnia ponad 22 godziny wykładów wybitnych autorytetów świata nauki i kultury. Były one prezentowane w ramach 2 cykli realizowanych we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. To ...
Strona 1 z 25

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj