Ponad 70 domów i klubów seniora będzie mogło funkcjonować na Podkarpaciu dzięki pieniądzom z rządowego programu "Senior +". Zakończyła się druga jego edycja. Z pieniędzy mogły korzystać samorządy na utworzenie nowych lub funkcjonowanie już istniejących placówek. Jak poinformowała wojewoda w drugiej edycji programu wsparcie otrzyma sześc gmin: Jarosław, Kamień, Brzozów,...
Krośnieńscy seniorzy, którzy czują się samotni albo wykluczeni społecznie, mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. Ratusz uruchomi specjalny program telewspacia dla osób po 60 roku życia. Po drugiej stronie słuchawki dyżurują specjaliści, z którymi można porozmawiać, albo poszukać rozwiązania problemu.  TELEWSPARCIE dla seniorów będzie prowadzone podczas dyżurów przez psychologów i pedagogów...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle proponuje udział w programie "Aktywny Senior". To jest projekt dla osób powyżej 60. roku życia - mogą skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, psychoterapii, w programie są także wyjścia do placówek kultury. Projekt przewiduje także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Liczba miejsc jest...
Będą lepsze warunki pobytu dla seniorów, podopiecznych dębickiego Stowarzyszenia Dobroć. Założona przez Siostry Służebniczki organizacja  prowadzi Dom Symeona i Anny, miejsce w którym spotykają się osoby starsze, obecnie to ludzie w wieku około 80 lat. Po przerwie w działalności spowodowanej epidemią, wznowiono przyjmowanie uczestników zajęć.  W domu jest 20 miejsc...
Od 15 czerwca kuracjusze wracają do uzdrowisk. Pacjenci będą mogli rozpocząć leczenie uzdrowiskowe, lub je kontynuować, gdy byli zmuszeni przerwać pobyt w sanatorium z powodu pandemii.  Sanatoria będą przysługiwać tym, którzy mają potwierdzone skierowanie na leczenie po 15 czerwca; mieli rozpocząć pobyt w okresie od 14 marca do 14 czerwca; ich przerwany...
W Krośnie rozpoczął się nabór do programu Teleopieka dla niesamodzielnych osób po 60 roku życia. Ta nowa forma wsparcia opiekuńczego realizowana jest w ramach projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Krośnie”. Rekrutacja chętnych trwa do wyczerpania miejsc. Teleopieka polega na tym, że przez...
Strona 1 z 38

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj