Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie  szuka rodziców zastępczych.  Zdaniem dyrektor Agnieszki Gabrowskiej  najlepszymi formami  zbliżonymi do  opieki  naturalnej  są rodzinne domy dziecka albo  rodzice zawodowi.  Zawodowym opiekunem zastępczym można zostać po 3-letnim stażu , wtedy powierza się opiekę co najmniej trojga dzieci. Od rodziców zastępczych wymagana jest tzw. właściwa...
Na Podkarpaciu brakuje rodzin zastępczych. Między innymi jak zwiększyć ich liczbę, a potem pomagać w opiece nad dziećmi dyskutowali uczestnicy konferencji "Dziecko w pieczy i co dalej"? Została ona zorganizowana przez Fundację Wielkie Serce dla dzieci, która od lat wspiera rodzicielstwo zastępcze w regionie. Przeniesienie dziecka z domu rodzinnego do...
Ponad milion dwieście tysięcy złotych dofinansowania trafi do dwudziestu pięciu podkarpackich samorządów. To pieniądze z rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018". Mają być one przeznaczone na wynagrodzenia dla koordynatorów, którzy opiekują się rodzinami zastępczymi oraz asystentów rodziny , czyli osób które na co dzień współpracują...
Promocja rodzin zastępczych oraz okazja do podziękowania osobom, decydującym się przyjąć pod swój dach dzieci, których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki. Dziś (30.05) obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Powody dla których dzieci trafiają do rodzin zastępczych są różne. To uzależnienia rodziców, ich sytuacja zdrowotna, czy wyjazdy...
Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na Podkarpaciu szukają rodzin zastępczych. W regionie ciągle brakuje osób, które zdecydują się przyjąć pod swój dach osierocone dzieci i te, które z różnych powodów nie mogą przebywać z rodzicami biologicznymi. W Rzeszowie w ubiegłym roku do rodzin zastępczych trafiło 21 dzieci,...
Służby opieki społecznej na Podkarpaciu sygnalizują brak osób chcących zostać rodzicami zastępczymi. Pieczy zastępczej w rodzinach lub rodzinnych domach dziecka podlegają dzieci, którym biologiczni rodzice nie mogą zapewnić właściwej opieki i wychowania. Jak powiedziała nam Agnieszka Lew z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, najbardziej brakuje rodzin zastępczych zawodowych, czyli...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj