Wiceprzewodniczący zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz przewodniczący związku w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie nie rozumie przyczyn rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym dyrektorem tej placówki Januszem Solarzem. Zdaniem Zdzisława Szramika zadłużenie szpitala, to w przeważającej części wina nie sposobu zarządzania, a systemu, w którym procedury...
Do 31 marca władze miejskie i gminne muszą przyjąć uchwały dotyczące zmian w sieci szkół. Nowy system ma być dostosowany do wymogów reformy systemu oświaty. Swoje uwagi i propozycje dotyczące nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych przedstawiali w piątek w Rzeszowie uczestnicy kolejnej debaty edukacyjnej zorganizowanej przez wojewodę i kuratora oświaty....
Minister edukacji narodowej zachęca Związek Nauczycielstwa Polskiego, by wsparł rząd przy wprowadzaniu reformy systemu oświaty. Anna Zalewska odniosła się w ten sposób na naszej antenie do postulatu związkowców o rezygnację z reformy. Zdaniem szefowej resortu edukacji, rząd Prawa i Sprawiedliwości, zmieniając system szkolny, realizuje oczekiwania Polaków wyrażone jeszcze w 2013...
Strona 4 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj