Starostwo powiatowe w Nisku zdecydowało, że to Caritas poprowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w powiecie. To efekt otwartego konkursu ofert. Zostały w tej sprawie podpisane dwie umowy między powiatem a Caritas Diecezji Sandomierskiej. Jedna dotyczy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem,...
Dwumiesięczny areszt tymczasowy zastosował Sąd Rejonowy w Leżajsku wobec mężczyzny podejrzanego o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną. Kobieta zawiadomiła policję po tym gdy 41-latek będąc pod wpływem alkoholu agresywnie się zachowywał i groził swojej partnerce pozbawieniem życia. Sprawca za znęcanie się nad żoną już wcześniej odsiadywał już karę...
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego w Rzeszowie zdecydował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec jednej z dwóch prokuratorek, badających sprawę 1,5-rocznej Leny, która padła ofiarą przemocy. Chodzi o dwa dochodzenia: w sprawie znęcania się nad dziewczynką oraz uszkodzenia ciała dziewczynki - złamania obu nóżek. Dochodzenia zostały umorzone. O sprawie zrobiło się...
10 marca ulicami Rzeszowa przejdzie pierwsza Manifa. Organizuje ją Rzeszowska Koalicja na rzecz Kobiet. Panie chcą wspólnie zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się współczesne kobiety. Chodzi między innymi o przemoc w rodzinie. Rzeszowska Manifa przejdzie od Pałacu Lubomirskich przy Fontannie Multimedialnej, pod Urząd Miasta w Rynku. Start o...
Zakończył się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To cenna inicjatywa, bo zachęca do szukania pomocy dla osoby, które nie bardzo wiedzą, jakie są ich prawa i możliwości - powiedział na naszej antenie Łukasz Harpula, prokurator okręgowy w Rzeszowie. Część rozmów prowadzonych w ramach bezpłatnych porad prawnych dotyczyła właśnie tego, czy...
Podkarpackie samorządy mogą ubiegać się o ministerialną dotację na walkę z przemocą domową. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert, resort wyznaczył cztery priorytety. Dotyczą dostosowania infrastruktury do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej, zwiększenia dostępności wsparcia dla osób zagrożonych przemocą oraz zwiększenia pomocy dla...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj