1160 osób - z 360 rodzin w gminie wiejskiej Dębica będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej korzysta w tym roku z pomocy żywnościowej. Trafiła do nich już pierwsza partia produktów z Podkarpackiego Banku Żywności. Rozdziałem zajmuje się funkcjonujące przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Nowe Możliwości. Przy dostarczaniu produktów pomagali m.in....
Zaskoczenia rozgłosem nie kryją twórcy piosenki "Ona by tak chciała, żebym bym był zdrowy". Jest to cover znanego przeboju, do którego tekst napisał 16-letni Mateusz Rejowski, który jest pod opieką Kliniki Onkohematologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Na kanale YouTube piosenka ma już ponad 1 milion 400...
Jasielski samorząd chce utworzyć mieszkania chronione dla osób, które potrzebują takiej formy wsparcia. To 35-tysięczne miasto nie ma jeszcze mieszkań dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, a jednocześnie nie wymagają całodobowej opieki. Wsparcia udzielają im m.in....
Nietypowy finał miała policyjna kontrola przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Wczoraj wieczorem gdy policjanci zatrzymali na drodze pędzące audi, okazało się, że kierowca wiezie do szpitala swoją siostrę. Kobieta zaczęła rodzić. Ponieważ, liczyła się każda minuta mundurowi włączyli koguta i jadąc na sygnale, konwojowali rodzeństwo do szpitala przy ul. Lwowskiej....
Do 19 lutego gminy liczące do 60 tysięcy mieszkańców mogą starać się o dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym opieki specjalistycznej dla osób powyżej 75 roku życia. Dzięki rządowemu wsparciu w ramach programu "Opieka 75+" mogą otrzymać dotacje do 50 procent ceny zleconych usług. Usługi opiekuńcze mogą wykonywać pracownicy ośrodków pomocy...
100 milionów złotych - taka kwota ma trafić do samorządów, które zdecydują się na pilotażowe prowadzenie Centrów Usług Społecznych. W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezydenta i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniali założenia nowej ustawy. Wiceminister Kazimierz Kuberski powiedział, że w całym kraju ma powstać 30...
Strona 1 z 23

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj