Fundacja Rzeszowska złożyła zażalenie na decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie Pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie. Beata Kot odmówiła wpisania monumentu do rejestru zabytków. Konserwator odmowną decyzję uzasadnia tym, że oo. Bernardyni, którzy są obecnie właścicielami monumentu nie wyrazili na to zgody. Wniosek o wpis do rejestru złożyła 30 marca...
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zawiesił na wniosek wojewody postępowanie administracyjne w sprawie pomnika w Birczy. Powód to trwające ustalenia ostatecznej treści napisu na tablicy wspomnianego pomnika, które są obecnie przedmiotem prac działającego przy rzeszowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Inspektor wszczął postępowanie w sprawie...
Senator Solidarnej Polski Mieczysław Golba włączył się w obronę pomnika w Birczy. Kamienny postument upamiętnia m.in. żołnierzy i milicjantów poległych w walce z oddziałami UPA. W latach 1945-46 Bircza przeżyła trzy takie ataki. Zgodnie w ustawą dezubekizacyjną pomnik kwalifikuje się do rozbiórki. Sprzeciwiają się temu radni i mieszkańcy Birczy. Dlatego...
Prawie 505 tysięcy złotych przeznaczyła centrala Instytutu Pamięci Narodowej w ubiegłym roku budowę i renowację już istniejących pomników w naszym regionie. Najwięcej - 125 tysięcy złotych - pochłonęła budowa Pomnika Pamięci Narodowej w Jarosławiu. Blisko 120 tys. kosztował  remont pomnika Orląt Przemyskich w Przemyślu. Ponadto za te pieniądze powstały pomniki Marszałka Józefa...
Dziewiętnastowieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce jest najstarszą na świecie, działającą do do dziś kopalnią, zajmującą się przemysłowym wydobyciem surowca. W tym miesiącu została Pomnikiem Historii. Jak powiedziała w naszym programie Barbara Olejarz, dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, jest to siódmy obiekt na Podkarpaciu, któremu prezydent nadał taki tytuł....
Czarną wizję świata prezentuje kamienny globus na Placu Górnika w Tarnobrzegu. To model kuli ziemskiej z zatopionymi wyspami basenu Morza Śródziemnego, bez Wielkiej Brytanii, Islandii i części Skandynawii. Ciekawostek jest znacznie więcej, a ich wyszukiwanie stało się dla mieszkańców formą sprawdzianu z geografii. Niektórzy ironizują, inni łapią się za głowę,...
Strona 4 z 14

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj