Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl wystąpił do Ministra Klimatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o odpadach. Chodzi o część dotyczącą wyznaczenia miejsc magazynowania zatrzymanych przez służby transportów odpadów. Zdaniem marszałka uchwała zmieniająca Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami nie jest skutecznie realizowana m.in. z powodu braku akceptacji...
Na Politechnice Rzeszowskiej trwają prace nad projektem, który pozwoli na produkowanie nawozów z osadów z oczyszczalni ścieków. W technologii wykorzystywane będą też wydobywane na Podkarpaciu minerały. To pomysł dla małych i średnich oczyszczalni - w dużych (takich jak rzeszowska) w ściekach są odpady przemysłowe - obecność m.in. metali ciężkich nie...
Konieczna jest dyskusja dotycząca stawek za odbiór odpadów od mieszkańców Rzeszowa i ich ewentualne obniżenie. Powiedział na naszej antenie Waldemar Szumny Wiceprzewodniczący Rady Miasta z Prawa i Sprawiedliwości. W tej sprawie został złożony list otwarty do Prezydenta Rzeszowa. Teraz mieszkańcy będą płacić za jedną osobę w domu jednorodzinnym 32 złote,...
Wojewoda Podkarpacki do 27 lutego może unieważnić uchwały sejmiku województwa w sprawie lokalizacji przy ulicy Ciepłowniczej  w Rzeszowie  parkingu dla samochodów przewożących niebezpieczne odpady. Właśnie o to apelują radni rządzącego w mieście Rozwoju Rzeszowa.  Uważają , że wojewoda powinna "trzymać stronę mieszkańców i miasta", a miejsce na taki parking można...
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym skończy się spór pomiędzy władzami Rzeszowa i Województwa, w sprawie parkingu dla samochodów przewożących niebezpieczne odpady. Miasto w najbliższych dniach złoży tam swoją skargę na ostatnią uchwałę radnych sejmiku, którzy zdecydowali o lokalizacji takiego parkingu przy ul. Ciepłowniczej. Prezydent Rzeszowa nie chce, by samochody przewożące niebezpieczne...
Od marca będzie podwyżka za wywóz śmieci w Łańcucie. Decyzja zapadła na ostatniej sesji rady miasta. Za głosowało 9 radnych, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Zgodnie z podjętą uchwałą, zmieni się także sposób naliczania opłat. Dotąd stawki były określone w zależności od liczby osób w gospodarstwie. Np....
Strona 1 z 15

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj