„Badania nad sztuką sakralną XIX i XX w. Malarstwo monumentalne” - tak zatytułowana jest ogólnopolskie sympozjum naukowe, które rozpocznie się dziś w Rzeszowie. Wśród uczestników debat i prelekcji, są przedstawiciele uczelni i ośrodków badawczych m.in. z Gdańska, Płocka, Krakowa i Katowic. Będą przybliżać tematy, związane z kondycją współczesnej sztuki sakralnej,...
Po raz pierwszy poza Warszawą, w Rzeszowie odbędzie się III Zjazd Polaków Ratujących Żydów. Spotkanie zainauguruje o 18.00 uroczysta msza święta w rzeszowskiej Farze. Swój udział zapowiedziało około 70 osób, które z racji podeszłego wieku przyjadą do Rzeszowa ze swoimi opiekunami. Wśród nich będą m.in. Marianna Krasnodębska z Lublina, oraz  Anna...
Jutro Światowy Dzień Reumatyzmu. Z tej okazji podkarpackie koło Stowarzyszenia Reumatyków i Ich Sympatyków zaprasza chorych i ich rodziny na konferencję. W programie są prelekcje lekarzy: między innymi Piotra Dąbrowskiego, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie reumatologii i prof. Adama Reicha - dermatologa. Wykłady dotyczyć też będą rehabilitacji w chorobach reumatologicznych, leczenia...
Odpowiedzialność człowieka za przetrwanie nietoperzy - to hasło międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Czarnorzekach koło Krosna. Już po raz piętnasty naukowcy, leśnicy, ekolodzy, nauczyciele i młodzież szkolna dyskutowali o ochronie nietoperzy. Zaprezentowano między innymi prace uczniów pokazujące jak w praktyczny sposób chronić te zwierzęta i dlaczego trzeba to robić. Jednym z...
O stanie badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej będą rozmawiać uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Naukowego, jaki rozpoczyna się dzisiaj (3.10) w Rzeszowie. Ponad stu naukowców i ekspertów z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi i Litwy do piątku będzie prezentować wyniki swoich badań prowadzonych m.in. na dawnych Kresach. Kongres odbywa się co trzy...
Prezes PGNiG Piotr Woźniak przypomniał w sobotę w Arłamowie na Podkarpaciu, że 1/3 gazu w Polsce jest wydobywana w tym regionie. Zapowiedział również, że spółka ponownie będzie sprawdzała odwiert w Huwnikach, gdzie liczy na znalezienie złóż surowców. Woźniak w Arłamowie uczestniczył w panelu poświęconemu wyzwaniom gospodarczym dla Polski i Podkarpacia....

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj