O łatwiejszym dostępie do pieniędzy unijnych dla rolników rozmawiali w Rzeszowie przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Debata dotyczyła Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Urzędnicy agencji płatniczych obsługujących rolników, chcą uproszczenia procedur związanych z ubieganiem się przez nich o dofinansowanie z Unii - powiedziała na...
Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Jarosławia - siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury - przejdzie gruntowny remont. Prace wyceniono na ponad 4,5 miliona złotych, ale miasto otrzyma dofinansowanie unijne w wysokości 85 procent tej kwoty. Zaplanowano m.in. remont elewacji, piwnic oraz instalacji kanalizacyjnej, zostanie także zamontowana winda. Siedziba jarosławskiego MOK-u to historyczny...
Gmina Dębica i ukraińskie miasto Morszyn będą wspólnie starać się o pieniądze na rozbudowę infrastrukturę uzdrowiskową. To w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Projekt "Morszyn i Latoszyn – małe resorty o wielkim potencjale", dotyczy reaktywowanego uzdrowiska w poddębickim Latoszynie, a ze strony ukraińskiej istniejącego już uzdrowiska w Morszynie. Zakłada budowę...
Blisko 660 tysięcy euro mają Euroregiony Karpackie - Polska i Słowacja - Północ na realizację projektu "Wędrowanie bez plecaka". Chodzi o wypromowanie turystyki pieszej oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-słowackim. Istniejące w Karpatach szlaki turystyczne zostaną zinwentaryzowane, lepiej oznakowane i opisane na stronie internetowej, w przewodniku turystycznym oraz...
Biuro Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina z siedzibą w Rzeszowie zachęca, by korzystać z dofinansowania na inicjatywy na rzecz współpracy terenów przygranicznych tych trzech krajów. Kierownik Biura, Alicja Wosik powiedziała nam, że Unia Europejska wyszła z założenia, iż takie tereny w różnych częściach Wspólnoty są niedoinwestowane. Dlatego ruszyła kolejna edycja Programu,...
Ponad 30 i pół miliona złotych ma do dyspozycji Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Z unijnych pieniędzy chce skorzystać gmina wiejska Łańcut, która planuje zasilać energią słoneczną obiekty gminne, m.in. szkoły w Albigowej, Kraczkowej i Kosinie, a także gminne stacje uzdatniania wody i przepompownie....

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj