Jeszcze w tym roku gotowa ma być druga oczyszczalnia ścieków w gminie Głogów Małopolski. Prace w Przewrotnem już się rozpoczęły. Przygotowywane są płyty fundamentowe, budowane  drogi dojazdowe i przyłącza wody. Zadaniem oczyszczalni będzie zbieranie ścieków z trzech miejscowości w północnej części gminy: Przewrotnem, Pogwizdowie Starym i Hucisku. Inwestycja ma kosztować...
Od marca mieszkańcy Niska będą mogli korzystać ze zmodernizowanego budynku Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół".  Obecnie trwają odbiory  prac, które trwały od 2017 roku.  Budynek "Sokoła" ma ponad 100 lat. Od dawna nie spełniał warunków jakie stawia się nowoczesnym placówkom kultury. Dzięki remontowi zabytkowy budynek stał się bardziej funkcjonalny. Znacznie poprawią...
Blisko 223 milionów złotych ma do dyspozycji  26 Lokalnych Grup Działania z Podkarpacia na aktywizacja mieszkańców wsi.  To unijne pieniądze, które LGD mają do wykorzystania  w bieżącym okresie finansowania. Stowarzyszenia skupiają wokół siebie przedstawicieli sektorów, społecznego gospodarczego i publicznego. Ich ważnym zadaniem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Na ten cel...
Przebudowa stacji Rzeszów Główny otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 166 milionów zł. Umowę w tej sprawie podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Cała inwestycja ma wartość ponad 200 milionów zł. Prace rozpoczęły się kilka miesięcy temu od budowy nowego przystanku Rzeszów Zachodni w rejonie alei Wyzwolenia. Następnie...
Pogranicze Polski, Białorusi i Ukrainy to bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym obszar Europy. Jak podkreśla kierownik biura Programu Polska - Białoruś - Ukraina w Rzeszowie Alicja Wosik-Majewska  - tu przebiega nie tylko granica Unii Europejskiej, ale też  ścierają się wpływy kulturowe i religijne Wschodu i Zachodu. Dlatego w obecnym okresie...
Zakończono kolejną, chroniącą przed powodzią inwestycję na Podkarpaciu .  W Dębicy i pobliskiej wsi Kędzierz umocniono i podniesiono oraz  zbudowano nowe odcinki wałów przeciwpowodziowych zabezpieczających  przed wodami Wisłoki. Decyzja o inwestycji zapadła po ataku żywiołu w 2010 roku. Wtedy woda wystąpiła z brzegów przechodząc przez niskie wały i zalała teren byłego...
Strona 1 z 23

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj