Na Podkarpaciu z unijnych programów edukacyjnych skorzystało 90 tysięcy osób. Z programu Erazmus + do regionu w latach 2014-2017 trafiło 17 milionów euro, natomiast 11 milionów złotych pochodziło z programu PO WER. Z pieniędzy z Erazmusa skorzystały m.in. szkoły, przedszkola, uczelnie, domy kultury i urzędy pracy. Nasz region zajmuje 7...
Szpital powiatowy w Nisku dostanie pieniądze na termomodernizację budynków. Jest na liście projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. To oznacza realizację zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku”. Dotacja do inwestycji o wartości ponad 2 milionów złotych wynosi...
Zakończono przebudowę ważnej dla powiatu leżajskiego drogi Nowy Kamień - Łętownia-Sarzyna. To łącznik z drogą S19, która jest fragmentem trasy „Via Carpatia”. Po wybudowaniu węzła drogowego w Nowym Kamieniu, co ma nastąpić za około 3 lata, lokalna droga nabierze szczególnego znaczenia, bowiem poprzez „Via Carpatia” połączy powiat leżajski z południem...
W Zakładach Chemicznych Siarkopol w dzielnicy Tarnobrzega, Machowie rozpoczęła pracę nowa, eksperymentalno - doświadczalna linia produkcji nawozów sztucznych . Nowa linia jest rezultatem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wartość projektu opiewa na 34,5 mln zł, a kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 13,8 mln...
W kwietniu w Wielopolu Skrzyńskim ponownie uruchomione zostanie muzeum Tadeusza Kantora. Obiekt mieszczący się w dawnej plebanii, gdzie przyszedł na świat jeden z najważniejszych twórców i reformatorów XX-wiecznego teatru został zmodernizowany. Wymieniono dach i instalacje. Teraz rozpocznie się wyposażanie obiektu. Montaż urządzeń i atrakcji turystycznych potrwa kilka miesięcy, a planowane...
Trzykrotnie powiększy się infrastruktura Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzeska Dolina Wisły. Dotychczas zajmuje ono 150 m.kw. w parterowym skrzydle Zamku Dzikowskiego, jednak szerokie zainteresowanie bogatą ofertą Centrum przekracza jego możliwości lokalowe. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego tamtejszy ośrodek edukacji przyrodniczej zaadaptuje na swoje potrzeby jeden z budynków...
Strona 1 z 20

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj