W Paszczynie w gminie wiejskiej Dębica powstanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To stworzenie warunków ale także i zachęta dla mieszkańców do dbałości o ekologię i przekazywanie do recyklingu zwłaszcza tych odpadów które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Inwestycja obejmuje budowę wiaty, pojemników i kontenerów ścieżki edukacyjno-ekologicznej, a zwłaszcza...
Jarosław dołączył do 22 miast i gmin,  które otrzymało urządzenie do pomiaru  jakości powietrza. Przenośną stację ufundowała Polska Spółka Gazownictwa w ramach programu „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”.  Wyniki - aktualizowane w czasie rzeczywistym - będą od dziś prezentowane na stacjonarnym wyświetlaczu oraz on-line na stronie Powiatu Jarosławskiego. Dzięki...
Jeszcze w tym roku gotowa ma być druga oczyszczalnia ścieków w gminie Głogów Małopolski. Prace w Przewrotnem już się rozpoczęły. Przygotowywane są płyty fundamentowe, budowane  drogi dojazdowe i przyłącza wody. Zadaniem oczyszczalni będzie zbieranie ścieków z trzech miejscowości w północnej części gminy: Przewrotnem, Pogwizdowie Starym i Hucisku. Inwestycja ma kosztować...
Z 9-miesięcznym opóźnieniem ma zakończyć się rekultywacja niebezpiecznych dla środowiska stawów osadowych w Stalowej Woli. Pierwotny termin to koniec ubiegłego roku,ale ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentacji zakończenie prac przesunięto na sierpień tego roku. W stawach osadowych  Huta Stalowa Wola  składowała w czasach PRL  substancje chemiczne, metale ciężkie, lakiery i...
Na razie nie ma zmian w odbiorze śmieci z Rzeszowa. Na rok zostało zawieszone wykonanie rozporządzenia Ministra Środowiska zgodnie z którym gminy miałyby obowiązek dzielenia odpadów na pięć frakcji: mokre biodegradowalne, suche zmieszane, szkło i papier oraz plastik z metalem. W Rzeszowie w trakcie rozstrzygnięcia jest drugi przetarg na odbiór...
W Rzeszowie została uruchomiona pierwsza na Podkarpaciu tzw. stacja komunikacyjna. Ustawiona przy ulicy Piłsudskiego będzie badała zanieczyszczenia powietrza . To miejsce zostało wybrane ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów. Pomiary obejmą zanieczyszczenia takie jak: tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2.5. Automatyczne pomiary mają umożliwić szybką reakcję...
Strona 1 z 22

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj