Język polski – podobnie, jak w ubiegłym roku, matematyka - nieco lepiej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wyniki egzaminu maturalnego na Podkarpaciu. Są zbliżone do średniej krajowej - egzaminy przy pierwszym podejściu zdało 80,5 procent absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 14,3 procent nie zdało jednego egzaminu i ma prawo do poprawki...
Matura pisemna z trzeciego obowiązkowego przedmiotu - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - już za abiturientami. Po południu matura z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Na Podkarpaciu, podobnie, jak w całym kraju, ponad 90 procent maturzystów wybrało język angielski. W teście na poziomie podstawowym znalazły się zadania ze słuchania...
W większości w dobrych humorach opuszczali sale egzaminacyjne maturzyści z Rzeszowa. Dzisiaj zdawali pisemny egzamin obowiązkowy z matematyki. Abiturienci z III LO w Rzeszowie mówili nam, że zadania ich nie zaskoczyły, bo w trakcie intensywnych przygotowań przed maturą, wykonali dziesiątki testów maturalnych z poprzednich lat. W tegorocznym teście trzeba było...
Tegoroczni maturzyści mieli na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym dwa tematy wypracowania do wyboru. Pierwszy to: "Tęsknota - siła niszcząca, czy budująca ludzkie życie? Uzasadnij swoje zdanie odwołując się do fragmentu "Lalki" i wybranego tekstu kultury", tematem drugim była analiza i interpretacja wiersza Ernesta Brylla "Bądźmy dla siebie...
Dzisiaj na uczniów trzecich klas gimnazjum czeka ostatni sprawdzian - egzamin z języka obcego nowożytnego. Na Podkarpaciu, podobnie, jak w całym kraju, zdecydowana większość gimnazjalistów wybrała język angielski. Część uczniów będzie pisać test z języka ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. O godz. 9:00 rano rozpocznie się sprawdzian na...
W drugim dniu egzaminu gimnazjalnego, uczniowie od godz. 9 będą się zmagać z zadaniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych - fizyki, chemii, biologii i geografii. Czas pracy to 60 minut. Z kolei o godz. 11 rozpocznie się sprawdzian z matematyki. Na rozwiązanie zadań gimnazjaliści będą mieli 90 minut. Podobnie, jak w...
Strona 4 z 6

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj