W Rzeszowie trwa Międzynarodowy Kongres Naukowy dotyczący badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Uczestnikami są historycy, archiwiści, konserwatorzy sztuki i bibliotekoznawcy, którzy dzielą się rezultatami prac badawczych okresu I i II Rzeczypospolitej i czasu zaborów. Jak powiedziała nam Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, chodzi...
To będzie gra miejska, która przeniesie uczestników do czasów, kiedy Krosno włączyło się w walkę o niepodległą Polskę. Początek o godz. 16.00 w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Po wykonaniu wszystkich zadań ci, którzy zgłosili się do udziału w zabawie, będą mogli poznać bohaterów walk o niepodległość pochodzących z Krosna i...
W rzeszowskim Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli znajduje się ponad 2 tysiące wyrobów ceramicznych z Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowa i Zalesia. To był niegdyś największy ośrodek garncarski w Polsce istniejący do dziś, ale wydaje się, że mieszkańcy chcą o tym zapomnieć - mówi dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej...
Promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego to wspólny mianownik projektów, które otrzymały dofinansowanie w najnowszym naborze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Konkurencja była duża, bo organizacje pozarządowe i gminy z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia oraz z rejonów przygranicznych Ukrainy i Białorusi zgłosiły aż 352 wspólne projekty. Jak poinformował w Rzeszowie wiceminister rozwoju...
Strona 2 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj