Promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego polsko-słowackiego pogranicza ma służyć sieć ścieżek rowerowych oznakowanych przez leśników obu krajów. To ponad 220 kilometrów tras - 150 km w Beskidzie Niskim i ponad 70 km po południowej stronie Karpat na Słowacji. Wybudowano także 7 wiat, gdzie turyści mogą schronić się przed deszczem i...
Stare traktory, przedmioty codziennego użytku, tradycyjne stroje oraz historię wsi Besko w powiecie sanockim można poznać w Centrum Dziedzictwa, które powstało w tej miejscowości. Centrum mieści się w dawnym XIX-wiecznym spichlerzu, który należał do majątku Czartoryskich. Ekspozycje, połączone z prezentacjami multimedialnymi pokazujące życie chłopstwa od pradziejów po czasy powojenne znajdują...
Turki Grodziskie zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Decyzję odebrali na uroczystej gali w Warszawie: dyrektorka GOK-u w Grodzisku Dolnym oraz dwaj starsi oddziałów Turków z Grodziska Dolnego i Górnego. Turki to potoczna nazwa oddziałów wielkanocnej straży grobowej. Oddziały pełnią wartę przy symbolicznych grobach Chrystusa w kościołach, w...
W Rzeszowie trwa Międzynarodowy Kongres Naukowy dotyczący badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Uczestnikami są historycy, archiwiści, konserwatorzy sztuki i bibliotekoznawcy, którzy dzielą się rezultatami prac badawczych okresu I i II Rzeczypospolitej i czasu zaborów. Jak powiedziała nam Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, chodzi...
To będzie gra miejska, która przeniesie uczestników do czasów, kiedy Krosno włączyło się w walkę o niepodległą Polskę. Początek o godz. 16.00 w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Po wykonaniu wszystkich zadań ci, którzy zgłosili się do udziału w zabawie, będą mogli poznać bohaterów walk o niepodległość pochodzących z Krosna i...
W rzeszowskim Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli znajduje się ponad 2 tysiące wyrobów ceramicznych z Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowa i Zalesia. To był niegdyś największy ośrodek garncarski w Polsce istniejący do dziś, ale wydaje się, że mieszkańcy chcą o tym zapomnieć - mówi dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej...
Strona 2 z 3

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj