Promocja dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego to wspólny mianownik projektów, które otrzymały dofinansowanie w najnowszym naborze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Konkurencja była duża, bo organizacje pozarządowe i gminy z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia oraz z rejonów przygranicznych Ukrainy i Białorusi zgłosiły aż 352 wspólne projekty. Jak poinformował w Rzeszowie wiceminister rozwoju...
Strona 3 z 3

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj