Więcej darmowego Internetu w gminie Ropczyce. Samorząd otrzymał 15 tys. euro z Unii Eropejskiej na rozbudowę bezpłatnej sieci. Wybrano 10 lokalizacji. To m.in. w domy kultury na osiedlu Witkowice, w Gnojnicy, Niedźwiadzie i Brzezówce. Również nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach zostanie wyposażona w sieć internetową,...
Szansa na zdobycie dotacji na działalność organizacji pozarządowych w regionu prowadzących placówki dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  Konkurs ofert na które przewidziana jest dotacja ogłosiła wojewoda. Do podziału przeznaczono 30 tys. zł . Pieniądze można wykorzystać m.in. na prowadzenie prac remontowych pomieszczeń w placówkach, zakup niezbędnego wyposażenia placówek,...
Gmina Pilzno otrzymała dotację od wojewody na kolejny etap prac renowacyjnych na cmentarzu z okresu I wojny światowej. Wysokość dofinansowania to 25 tys. zł. W ostatnich latach prace rekonstrukcyjno - odtworzeniowe przeprowadzono także na cmentarzach wojennych w Łękach Górnych i Słotowej. W Pilźnie na cmentarzu parafialnym jest jeszcze kwatera zbiorowa,...
W Równem w gminie Dukla rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Rodzice,nauczyciele i uczniowie czekali na taką inwestycję od lat. Szkoła, w której uczy się 150 dzieci nie miała sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia i zajęcia WF odbywały się w zastępczym pomieszczeniu. Dzięki pozyskaniu dotacji z ministerstwa sportu...
Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za ten rok. W najbliższy poniedziałek mija termin składania takich wniosków, oraz innych, wybranych płatności realizowanych za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.       Po tym czasie tez można złożyć wniosek, ale płatność za każdy dzień będzie pomniejszona o 1...
770 tys. zł na pomoc dzieciom z rodzin gdzie pojawiają się kłopoty wychowawcze oraz dla seniorów z Podkarpacia. Wojewoda podkarpacki ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych w którym można uzyskać dotację na poszerzenie oferty świetlic i innych placówek dziennego pobytu dla młodych ludzi, a także dla osób starszych. Dotacja może zostać wykorzystana...
Strona 1 z 16

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj