Miasto Jasło przekaże 180 tysięcy złotych powiatowemu szpitalowi specjalistycznemu w tym mieście na zakup aparatury medycznej do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Wcześniej dofinansowywało już zakup aparatów RTG i USG oraz dwóch karetek. Z wnioskiem o dofinansowanie zakupu sprzętu dla oddziału anestezjologii zwrócił się dyrektor szpitala. Oddział ten leczy pacjentów...
Będą zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki oraz języka angielskiego, a także warsztaty z autoprezentacji czy symulacji biznesowych. Prawie milion złotych przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na poprawę jakości kształcenia w dwóch liceach ogólnokształcących w Łańcucie. Dodatkowo w obu placówkach zostaną doposażone pracownie biologiczne, chemiczne i geograficzne. Z projektu realizowanego...
Dębica i gmina Ropczyce wspólnie napisały wniosek o dofinansowanie i wspólnie wyłoniły firmę która dostarczy i zamontuje w obu gminach instalacje solarne oraz kotły na biomasę. Odnawialne źródła energii zostaną zainstalowane w budynkach mieszkalnych. Ogółem w obu gminach zainstalowanych zostanie ponad 400 zestawów solarnych i prawie sto kotłów na biomasę....
Podkarpackie samorządy otrzymają dodatkowe dofinansowanie w ramach rządowego programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wojewoda Ewa Leniart wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie środków na ten cel. Będzie to 26 zadań podstawowych oraz 8 rezerwowych, których realizacja uwarunkowana jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa wyniesie...
Za niespełna miesiąc rozpocznie się przyjmowanie wniosków o świadczenie z rządowego programu "Dobry Start" - 300 złotych dla każdego ucznia. Program przewiduje, że rodziny otrzymają raz w roku 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24....
27 mln zł trafiło do powiatów jarosławskiego, rzeszowskiego i przemyskiego na scalenia gruntów. Umowy podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim. To kolejna transza pieniędzy dla podkarpackich samorządów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która ma pomóc w podniesieniu konkurencyjności ciągle rozdrobnionego podkarpackiego rolnictwa. Dotacja zostanie wykorzystania m.in. na pokrycie kosztów związanych z...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj