Będzie więcej pieniędzy na projekty parasolowe realizowane przez podkarpackie gminy. Chodzi o projekty, w ramach których na budynkach należących do mieszkańców montowane będą panele słoneczne lub fotowoltaiczne. To samorządy wybierają wykonawców i rodzaj instalacji, a mieszkańcy pokrywają wkład własny. W związku z ogromnym zainteresowaniem gmin i mieszkańców województwa podkarpackiego marszałek...
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ma ponad 50 milionów złotych na tworzenie przedsiębiorstw społecznych. To firmy mające aktywizować na rynku pracy m.in. osoby długotrwale bezrobotne. Przedsiębiorstwo takie może założyć grupa inicjatywna, która musi zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Miejsce pracy dla takich osób musi być utrzymane przez 18 miesięcy. Trwa nabór...
W Przemyślu ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w poprzednim roku, władze miasta chcą aby propozycje zadań mieszkańcy składali za pośrednictwem swojego Zarządu Osiedla. Środki każdemu z Osiedli przyznawane są w oparciu o liczbę mieszkańców. W stosunku do roku ubiegłego zwiększona została pula dla najmniejszych osiedli: z 20 tys....
Niemal 44 mln zł przekaże Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na 12 nowatorskich projektów dotyczących technologii odzysku. Po 2 granty uzyskały wnioski z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Podkarpacia i województwa śląskiego, po 1 – z woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego. O pieniądze mogły się ubiegać projekty obejmujące odzysk odpadów metali nieżelaznych, odpadów...
Na zakup sprzętu sportowego, budowę siłowni na świeżym powietrzu, przedsięwzięcia kulturalne lub remont drogi. Na tego typu projekty gminy mogą przeznaczyć dofinansowanie przydzielone z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Do drugiej edycji zgłosiło się blisko sto samorządów, pieniądze otrzyma 69 gmin. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano pierwsze umowy. Gminy dostaną maksymalnie...
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku dostanie dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 47,5 tys. zł zostanie wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych, potrzebnych do praktycznej nauki takich zawodów jak: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nadzorujące placówkę starostwo Dębickie zabiega, aby szkołę...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj