Na zakup sprzętu sportowego, budowę siłowni na świeżym powietrzu, przedsięwzięcia kulturalne lub remont drogi. Na tego typu projekty gminy mogą przeznaczyć dofinansowanie przydzielone z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Do drugiej edycji zgłosiło się blisko sto samorządów, pieniądze otrzyma 69 gmin. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano pierwsze umowy. Gminy dostaną maksymalnie...
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku dostanie dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 47,5 tys. zł zostanie wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych, potrzebnych do praktycznej nauki takich zawodów jak: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nadzorujące placówkę starostwo Dębickie zabiega, aby szkołę...
Do 19 czerwca organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów służących lokalnej społeczności. Można zdobyć do 6 tys. zł. Organizacje, które brały w poprzednich edycjach zrealizowały już ponad sto projektów. Pieniądze przyznano m.in. na wiejską wypożyczalnię rowerów, organizację spotkań pokoleń czy publikacje dotyczące...
Zbigniew Brzeziński był osobą niezwykle szanowaną i rozpoznawaną w środowisku międzynarodowym - uniwersyteckim i politycznym. Tak o zmarłym niedawno profesorze mówił na naszej antenie politolog Tomasz Olejarz - autor pracy o  Brzezińskim. Dziś w Waszyngtonie odbędzie się pogrzeb najbardziej wpływowego Polaka w historii Stanów Zjednoczonych.  Mówiąc o jego zasługach dla...
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ma pieniądze dla młodych ludzi - do 30 roku życia, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Dotacje otrzyma każdy, kto złoży wniosek - powiedział na naszej antenie dyrektor urzędu Tomasz Czop. Do tej pory tego rodzaju wsparcie otrzymały 652 osoby. Pieniądze wypłacają powiatowe urzędy pracy. Na...
Tylko do jutra organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski o dotacje ze współfinansowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu  "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne". To w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, gdzie można starać się granty w wysokości od 2 do 5 tys. zł. Dotacje trafią dla autorów najciekawszych projektów na rzecz lokalnej...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj