Wczoraj kościół katolicki wspominał tych, którzy osiągnęli świętość, dziś modli się za wszystkich zmarłych. 2 listopada to Zaduszki, czyli dzień poświęcony pamięci wszystkich zmarłych. Wywodzi się z praktyk wczesnośredniowiecznych mnichów, którzy raz w roku odprawiali w klasztorach nabożeństwa za zmarłych współbraci. Od benedyktynów zwyczaj ten przejęły inne zakony, a następnie...
O pojednanie apelują członkowie polskich i ukraińskich środowisk obywatelskich zaangażowanych w budowę dobrego sąsiedztwa. Chcą, by upamiętnienie konfliktu polsko-ukraińskiego o Lwów a potem o Galicję, który rozgorzał 100 lat temu, nie dzieliło. Dlatego proponują, by dziś o godz. 17.00 czasu polskiego spotkać się przy grobach tych, którzy stanęli wówczas do...
Jedną z nekropolii, na których Polacy oddają hołd swoim przodkom, jest XIX-wieczny Cmentarz Janowski we Lwowie. W odróżnieniu od słynnego Cmentarza Łyczakowskiego, o który od lat dbają wolontariusze z Polski i różne organizacje, na Cmentarzu Janowskim wiele nagrobków jest w bardzo złym stanie. Dotyczy to m.in. kwatery lotników, o którą...
Na cmentarzach w Nisku i Racławicach będą dziś kwestować wolontariusze Fundacji "Niezłomni". Zebrane w czasie kwesty pieniądze zostaną przeznaczone na ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Niezłomnych. Zajmuje się tym Fundacja "Niezłomni" im. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Datki zostaną także przeznaczone na dofinansowanie zadań Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. To m.in. badania genetyczne,...
Cmentarz na Rossie - nekropolia, usytuowana na peryferiach Wilna, wśród malowniczych wzgórz, należy do najstarszych cmentarzy w Europie. Jest miejscem niezwykle ważnym dla Polaków, związanym z naszą historią. Tu pochowana jest Maria z Bilewiczów Piłsudska i serce jej syna - Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spoczywają też ludzie zasłużeni dla polskiej kultury,...
„Terytorialsi” z Podkarpacia oddali cześć i pamięć tym którzy poświęcili życie w walce o wolną ojczyznę - poległym w czasie wojny i zmarłym po jej zakończeniu bohaterom niezłomnym.  W przededniu „Dnia Wszystkich Świętych” żołnierze w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu, czyli w miejscach stacjonowania batalionów 3 PBOT spotkali się wraz...
Strona 7 z 18

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj