W Rzeszowie rozpoczęła się trzydniowa konferencja archeologiczna podsumowująca projekt realizowany przez Uniwersytety Rzeszowski i Preszowski. Prowadzone w Karpatach badania dotyczyły epoki brązu czyli okresu od przełomu XIV/XIII wieku do około połowy VIII wieku p.n.e. Celem było zwrócenie uwagi na dziedzictwo archeologiczne pogranicza słowacko-polskiego, wspólne tradycje ludności żyjącej w przeszłości po...
Stara nawierzchnia drogi, kilka ludzkich kości i mnóstwo drobnych artefaktów ( m.in. monet ), to odkrycia jakich dokonali archeolodzy w centrum Rzeszowa. W tym tygodniu zakończą prace na dochodzącej do Rynku ul Kościuszki, która będzie wyremontowana. Odkopano m.in 18-metrowy fragment dobrze zachowanej drewnianej nawierzchni ulicy, prawdopodobnie z XVII lub XVIII...
Pierwszy zamek w Łańcucie odkrywa swoje tajemnice. Archeolodzy opublikowali wyniki badań znaleziska na tzw. "Wzgórzu Plebańskim". Latem odkopano tam pozostałości budowli, w której najpierw - od 14 wieku mieszkali Pileccy a później Stadniccy, ze słynnym "Diabłem łańcuckim" na czele. Wiadomo, że początkowo zamek był drewniany, a potem murowany, miał też...
Wykopaliska na Wzgórzu Zamkowym tematem XII spotkania Łańcuckiej Resursy Kultury Pamięci. Gośćmi będą archeolodzy Mirosław Mazurek oraz Aleksandra Sznajdrowska-Pondel. W ubiegłym roku prowadzili oni badania wykopaliskowe na terenie tzw. Wzgórza Plebańskiego w Łańcucie. To miejsce, gdzie usytuowany był Stary Zamek, a obecnie znajdują się zabudowania plebanii. Spotkanie podczas którego archeolodzy...
Ciekawych odkryć dokonali archeolodzy podczas prac w kościele O.O. Bernardynów w Rzeszowie. Po zdjęciu posadzki odnaleziono pozostałości cmentarza, prawdopodobnie funkcjonującego jeszcze przed założeniem kościoła, czyli przed XVII wiekiem. Odkryto też wejścia do dwóch krypt grobowych, jedna z nich była wcześniej nieznana. Większa, składa się z kilku pomieszczeń. Pochowanych zostało w...
Są pierwsze wyniki badań przedmiotów znalezionych podczas ubiegłorocznych wykopalisk archeologicznych prowadzonych w Rzeszowie na ul. 3-go Maja. Na podstawie drewnianych belek, z których zbudowano nawierzchnię ulicy ustalono, że były one układane między 1690 a 1750 rokiem - powiedział na naszej antenie Dariusz Bobak z Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Przy kościele...
Strona 4 z 7

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj