Zarząd powiatu niżańskiego z wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Głosowanie poprzedziło zapoznanie się z raportem i debata nad stanem powiatu. Według wyliczeń rok 2018 zakończył się nadwyżką w wysokości prawie 22 tysięcy 400 zł. Na inwestycje z zewnętrznych źródeł wpłynęło około 16,5 miliona zł....
Prezydent Stalowej Woli otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych. Głosowanie w tej sprawie poprzedziło przedstawienie przez Lucjusza Nadbereżnego raportu o stanie miasta za 2018 rok. Obszerne sprawozdanie obejmowało podsumowanie realizacji polityki finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, zdrowotnej, mieszkaniowej, społecznej, a także programów miejskich i rządowych oraz uchwał Rady Miejskiej. Za udzieleniem...
Radni powiatu jarosławskiego udzielili wotum zaufania staroście Tadeuszowi Chrzanowi, przyjęli też absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Decyzje zapadły jednogłośnie. Podczas sesji przyjęli również deklarację w sprawie powstrzymania ideologii „LGBT” przez wspólnotę samorządową zgłoszoną przez klub radnych PiS. Można w niej przeczytać, że jest wyrażany sprzeciw "przeciwko rewolucji kulturowej, atakującej wolność...
13 głosami za, przy 7 wstrzymujących się Rada Miasta Krosna udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Dochody miasta zostały wykonane w 100 procentach, a planowane wydatki - w 96 procentach. Największe ubiegłoroczne inwestycje w Krośnie dotyczyły takich zadań jak rozwój transportu niskoemisyjnego (22 mln zł) instalacji systemów...
Przy poparciu 5 radnych, 8 wstrzymujących się od głosu i 2 nieobecnych na sesji, burmistrz Nowej Dęby nie uzyskał absolutorium. Rada Miasta i Gminy nie udzieliła też burmistrzowi wotum zaufania. Podczas długiej polemiki odpierający zarzuty swoich oponentów Wiesław Ordon powiedział wprost, że jest to decyzja polityczna a nie merytoryczna. Burmistrz...
Mimo tylko jednego głosu sprzeciwu Rada Miasta Tarnobrzega nie udzieliła absolutorium prezydentowi Grzegorzowi Kiełbowi. W 21-osobowej radzie 10 samorządowców wstrzymało się od głosu. Pracę Kiełba w 2017 roku pozytywnie oceniło 10 radnych, a wśród nich przewodniczący Rady. Dariusz Bożek podkreślał, że miała to być ocena wykonania budżetu przez prezydenta, a...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj