Rośnie skuteczność w ściąganiu zaległych wynagrodzeń dla pracowników przez inspektorów pracy. W 2018 roku udało się im odzyskać 136 milionów złotych. Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy zachęca pracowników do jak najszybszego zgłaszania się do Inspekcji, gdy tylko pojawią się problemy z terminowym wypłacaniem pensji. Gość Radia Rzeszów mówi, że wówczas...
O trzy tysiące więcej skarg niż w 2016 roku wpłynęło już do Państwowej Inspekcji Pracy. To przede wszystkim informacje od pracowników na różnego rodzaju nieprawidłowości w ich miejscu pracy. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek informuje, że w większości dotyczą one niestety nieterminowego wypłacania wynagrodzeń. W 2016 roku inspektorzy odzyskali 184...
Wiesław Łyszczek pełniący dotychczas obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie został krajowym szefem tych służb. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego w sierpniu Romana Giedrojcia. Nowy Główny Inspektor Pracy zadeklarował, że będzie kontynuował dzieła, które rozpoczął jego poprzednik. Jego zadaniem będzie m.in ochrona pracodawców przed stratami, które obecnie ponoszą w sytuacjach...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj