Prawdopodobnie ten rok nie będzie tak dobry jak ubiegły jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających Podkarpacie. W 2019 roku z turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim skorzystało 1,3 mln osób. Jak podał Główny Urząd Statystyczny to prawie 34 tysiące osób więcej niż rok wcześniej. W tej liczbie mniej było turystów...
W województwie podkarpackim wzrosły świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS.   W okresie pierwszych trzech kwartałów minionego  roku przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS na w naszym województwie wynosiła 2092 zł.  Było to najniższa emerytura wśród województw. Najwyższą - wynosząca przeciętnie ponad 2800 złotych otrzymują emeryci na Śląsku.  Jak  podaje GUS przeciętna...
Na Podkarpaciu coraz mniej osób korzysta z pomocy społecznej. Zmniejsza się również kwota, która na taką pomoc jest wydatkowana. Urząd Statystyczny w Rzeszowie wyliczył, że w ubiegłym roku, w naszym regionie takie świadczenia otrzymało prawie 87 tys. osób. 65,5 tysiąca z nich - to ludzie którym wypłacano wsparcie pieniężne. Na...
Podkarpacie na odległym miejscu w rankingu województw pod względem liczby lekarzy. Jak podał Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w naszym regionie w 2018 roku na 10 tys. mieszkańców regionu, przypadało ich 22. To 11 lokata w Polsce. Liderem jest województwo mazowieckie - tam na 10 tys. osób było - 27 lekarzy....
Na Podkarpaciu jest coraz więcej ścieżek rowerowych. Jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie w 2018 roku ich długość wynosiła prawie 616 km. To ponad trzykrotnie więcej niż w 2011 roku. Statystycznie na 100 km kw. województwa podkarpackiego przypadało prawie 3,5 km ścieżek rowerowych. Liderem jest Rzeszów, który w ubiegłym roku...
Mniej sklepów i placówek gastronomicznych, ale większa sprzedaż towarów na Podkarpaciu. Jak poinformował Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w ubiegłym roku w naszym regionie działało 15 800 sklepów (w tym 23 hipermarkety). To o tysiąc mniej niż w 2017 roku. Na jeden sklep przypadało 135 mieszkańców - najwięcej ze wszystkich województw....
Strona 3 z 17

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj