Produkcja sprzedana przemysłu na Podkarpaciu w kwietniu tego roku osiągnęła wartość 3,0 mld zł i była niższa w porównaniu z kwietniem ub. roku o 35,0%.  Komentując te dane na naszej antenie dr Marek Cierpiał-Wolan, dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, zwrócił uwagę na konsekwencje tego regresu w zatrudnieniu. Zwrócił jednak uwagę,...
Regres w podkarpackiej gospodarce spowodowany koronawirusem. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu w województwie podkarpackim była niższa o około 1/3, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Zmalało zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Na 241 tys. zatrudnionych tu osób 118 pracowało w przetwórstwie...
Epidemia koronawirusa spowodowała gwałtowny spadek liczby turystów na Podkarpaciu. Jak podał Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w marcu liczba korzystających z obiektów turystycznych w naszym regionie wyniosła prawie 28 tysięcy, w tym gronie - prawie 3 tysiące stanowili goście z zagraniczni. To osoby spędzający tu co najmniej jedną dobę. Liczba turystów...
Spadła liczba zdarzeń drogowych na Podkarpaciu, ale te do których doszło okazały się groźniejsze niż w ubiegłym roku. Jak wyliczył Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w pierwszym kwartale tego roku w naszym regionie doszło do 273 wypadków w których zginęło 39 osób, a 283 zostały ranne. W okresie od stycznia do...
Na Podkarpaciu rodzi się mniej dzieci. Jak wyliczył Urząd statystyczny w Rzeszowie, w ubiegłym roku liczba urodzeń żywych była o 4,3 procent mniejsza niż rok wcześniej. Wśród  20 600 niemowląt, nieznacznie więcej było chłopców niż dziewczynek - o prawie 2 proc. Najwięcej dzieci urodziło się w lipcu i sierpniu, a najpopularniejszym...
Na Podkarpaciu rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a więc takich, którzy są na emeryturze lub mogą na nią przejść. Jeszcze pięć lat temu więcej było młodych ludzi w wieku przedprodukcyjnym - takich, którzy nie ukończyli 17 lat - wyliczył Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Z danych urzędu wynika, że pod...
Strona 1 z 16

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj