Nasze miejsca w czasie. Inspirują przez lata, zapisane w pamięci krajobrazem, spotkaniem, rozmową lub milczeniem. W jaki sposób "opowiadają" o nich artyści plastycy, których narrację stanowią: kolor, światło, cień... O swojej twórczości oraz inspiracjach mówi gość audycji Pisma i znaki: Marlena Makiel-Hędrzak, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownik Wydziału Sztuki. Do słuchania...
Prawo do niezależnych związków zawodowych, gwarancje nienaruszalności chłopskiej ziemi i równe traktowanie rolnictwa indywidualnego z państwowym. Takie były efekty podpisanych 38 lat temu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Po półtora miesięcznym strajku, który rozpoczął się w grudniu 1980 roku, rolnicy otrzymali od władz PRL-u pisemne zapewnienie ich praw. Kazimierz Chorzępa, rolnik z Sokołowa...
Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Decyzję podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To czwarte uprawnienia akademickie dla Uniwersytetu, które wydział Biologiczno-Rolniczy uzyskał w ciągu 13 lat swojego...
Wydziały Medyczny oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. Decyzję podjęła Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Uzyskanie uprawnienia do nadawania doktora wymaga spełnienia przez Wydział wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Brana jest pod uwagę m.in. liczba zatrudnionych na danym...
Ze statystyk wynika, że na Podkarpaciu spada bezrobocie - bez pracy jest o 0.8 proc mniej niż w roku ubiegłym i stopa bezrobocia obecnie  wynosi 8.8 proc. Wzrasta produkcja, ale zarobki są znacznie niższe niż w innych regionach Polski. W porównaniu do średniej krajowej nawet o 14 proc. Władysława Jastrzębska...
"Badania z udziałem zwierząt są niezbędne dla rozwoju nauki i medycyny, ale odbywają się z poszanowaniem praw zwierząt" - podkreślają władze Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komentują w ten sposób internetową petycję, w której pod żądaniem wycofania przez uczelnię decyzji o wprowadzeniu eksperymentów na zwierzętach podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Badania przy...
Strona 11 z 36

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj