Dziennikarki, policjantki, żołnierki, aktorki i między innymi psycholożki dzieliły się z uczestnikami konferencji Podkarpacki Dzień Kobiet własnymi doświadczeniami zawodowymi i osobistymi.  Panie opowiadały o swojej ścieżce kariery oraz motywowały do aktywności i rozwoju młodsze koleżanki. To pomysł Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by z Uniwersytetem Rzeszowskim w Dniu kobiet zorganizować dla nich spotkanie,...
Uniwersytet Rzeszowski przygotowuje dla alergików komunikaty co, gdzie i jak intensywnie pyli. Teraz jest sezon na pyłki leszczyny i olszy. Z informacji opublikowanej na stronie internetowej Uniwersytetu wynika, że pyłek olszy będzie stanowił w najbliższym czasie największe zagrożenie dla osób uczulonych. Z komunikatów można się dowiedzieć również, gdzie na terenie...
Nasze miejsca w czasie. Inspirują przez lata, zapisane w pamięci krajobrazem, spotkaniem, rozmową lub milczeniem. W jaki sposób "opowiadają" o nich artyści plastycy, których narrację stanowią: kolor, światło, cień... O swojej twórczości oraz inspiracjach mówi gość audycji Pisma i znaki: Marlena Makiel-Hędrzak, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownik Wydziału Sztuki. Do słuchania...
Prawo do niezależnych związków zawodowych, gwarancje nienaruszalności chłopskiej ziemi i równe traktowanie rolnictwa indywidualnego z państwowym. Takie były efekty podpisanych 38 lat temu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Po półtora miesięcznym strajku, który rozpoczął się w grudniu 1980 roku, rolnicy otrzymali od władz PRL-u pisemne zapewnienie ich praw. Kazimierz Chorzępa, rolnik z Sokołowa...
Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Decyzję podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To czwarte uprawnienia akademickie dla Uniwersytetu, które wydział Biologiczno-Rolniczy uzyskał w ciągu 13 lat swojego...
Wydziały Medyczny oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały uprawnienia do nadawania stopni doktorskich. Decyzję podjęła Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Uzyskanie uprawnienia do nadawania doktora wymaga spełnienia przez Wydział wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Brana jest pod uwagę m.in. liczba zatrudnionych na danym...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj