Flisacy z Ulanowa nie próżnują mimo, że nie rozpoczęli sezonu pływania po Sanie. Ze względu na bezpieczeństwo własne i turystów ich galary pozostają w porcie i czekają na zniesienie ograniczeń związanych z koronawirusem. To czas realizacji projektów oraz gromadzenia dokumentacji potrzebnej do wpisu flisactwa na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO...
Mieszkania chronione treningowe w budynku byłego Domu Nauczyciela w Ulanowie oddane do użytku. To finał ostatniego w "starym roku" zadania realizowanego przez powiat niżański na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Rudniku nad Sanem.  W ramach adaptacji obiektu  powstały mieszkania dla  osób niepełnosprawnych  przygotowujących się  do samodzielnego życia  pod opieką specjalistów-trenerów. Oprócz...
Były wspomnienia, podsumowanie całorocznej pracy i  wspólne śpiewanie.  Bractwo  Flisackie obchodziło  Barbórkę. To jedna z form podtrzymywania tradycji -  przed wiekami był to czas, w którym wszyscy retmani i flisacy wracali do  domów  z "pływanek"  po Wiśle.  4 grudnia  jest też okazją aby podziękować patronce za opiekę w czasie  flisów....
Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki frekwencyjne w wyborach na godzinę 17:00 - m.in. na Podkarpaciu . W okręgu nr 22 (krośnieńsko - przemyskim) średnia to 44,52 %. Najwięcej uprawnionych do głosowania, wybrało się do komisji w Jasienicy Rosielnej - to 54,8 % a najmniej w Czarnej 36,15%. W Jaśle było...
To był finał projektu pod hasłem "Coś dla Ducha" realizowanego przez Stowarzyszenie "Bieliny - wieś nad Sanem". "Wieczór Kultury" był jednocześnie promocją najnowszego tomiku Józefa Mroczka. W ten sposób uhonorowano regionalistę, kiedyś działacza sportowego, a teraz poetę. Na to spotkanie przyszli jego najbliżsi, przyjaciele, dawni współpracownicy, przedstawiciele władz, sąsiedzi i...
Polska będzie liderem wspólnego projektu dotyczącego wpisania zawodu flisaka na listę światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.To decyzja przedstawicieli 5 europejskich krajów, którzy spotkali się w Ulanowie na Podkarpaciu. Jak informuje cechmistrz Bractwa pod wezwaniem św. Barbary z Ulanowa Kamil Chmielowski delegacje Austrii, Niemiec, Czech, Łotwy i Polski złożą wspólny wniosek...
Strona 1 z 10

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj