Kraków ma problemy z wykorzystaniem zabytków twierdzy pochodzącej z tego samego okresu co przemyska. Choć zachowała się w nienaruszonym niemal stanie nie jest w pełni dostępna dla turystów ze względu na duże rozdrobnienie właścicielskie różnych jej obiektów. Duże wrażenie na Krakusach robi Związek Gmin Fortecznych w Przemyślu zajmujący się rewitalizacją...
Polska będzie liderem wspólnego projektu dotyczącego wpisania zawodu flisaka na listę światowego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.To decyzja przedstawicieli 5 europejskich krajów, którzy spotkali się w Ulanowie na Podkarpaciu. Jak informuje cechmistrz Bractwa pod wezwaniem św. Barbary z Ulanowa Kamil Chmielowski delegacje Austrii, Niemiec, Czech, Łotwy i Polski złożą wspólny wniosek...
Roztocze dołączyło do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO - decyzja zapadła 19 czerwca w Paryżu. Sieć UNESCO to obszary chronione, zawierających cenne zasoby przyrodnicze. Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” po polskiej stronie ma prawie 300 tys. hektarów - zlokalizowany jest w woj. lubelskim i podkarpackim obejmując swoim zasięgiem powiaty: janowski, zamojski, biłgorajski,...
Trasa Geoturystyczna Roztocza Wschodniego - tak nazywa się kolejna atrakcja turystyczna na Podkarpaciu. Jednym z jej elementów jest klif morza mioceńskiego, który znajduje się w Hucie Różanieckiej w powiecie lubaczowskim. Organizacją tego szlaku zajmuje się już Stowarzyszenie Geoturystyczne "Roztocze Wschodnie". - Chcemy utworzyć szlak geoturystyczny, bo taki szlak pozwoli nam...
Trwają starania, by forty rozsiane w Europie Środkowej stały się wspólną atrakcją państw naszego regionu. M.in. rozwojowi turystyki poświęcona będzie weekendowa konferencja "Europa Karpat" w Krasiczynie. - Forty Twierdzy Przemyśl zostały wpisane na listę Pomników Historii, są już na niej także krakowskie forty. Chcemy, by wspólnie z podobnymi umocnieniami na...
Zapadła decyzja o wpisaniu Twierdzy Przemyśl i tamtejszego staromiejskiego zespołu urbanistycznego na listę pomników historii. Jak powiedziała w naszym programie Beata Kot - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, wniosek dotyczył obu obiektów, ale Komisja Ministra Kultury zdecydowała o ich rozdzieleniu, ponieważ wcześniej na listę kultury dziedzictwa UNESCO wpisane zostały transgraniczne fortyfikacje...
Strona 1 z 2

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj