Kompleks Arłamów i karczma "Solina" znalazły się wśród laureatów Kryształowego Lotosu - nagrody za zasługi w podnoszeniu poziomu usług turystycznych w krajach regionu Karpat. Nagrody zostały wręczone podczas Wschodnioeuropejskiego Forum Gościnności i Balneologii w Truskawcu na Ukrainie. Statuetki przyznano w kilku kategoriach, kompleks Arłamów został uhonorowany w kategorii Duma Karpat.,...
Samorządowcy i gestorzy bazy turystycznej z Podkarpacia biorą udział w pierwszym Wschodnioeuropejskim Forum Gościnności i Balneologii, jakie rozpoczęło się dziś w Truskawcu na Ukrainie. Gośćmi spotkania są też Węgrzy, Słowacy i Ukraińcy. Władze uzdrowiska Truskawiec postanowiły stworzyć okazje do wymiany doświadczeń między miejscowościami wypoczynkowymi krajów regionu Karpat. Z Podkarpacia przyjechali...
O formach współpracy krajów rejonu Karpat dyskutowali uczestnicy Forum Rozwoju Lokalnego, jakie odbyło się w Truskawcu na Ukrainie. Po raz trzeci wzięli w nim udział samorządowcy polscy i ukraińscy. O konieczności budowy nowych przejść granicznych mówili m.in. starostowie powiatów: bieszczadzkiego i turczańskiego. - Turcja współpracuje z Ustrzykami Dolnymi, ale widzimy...
Sukces uruchomionego pół roku temu połączenia kolejowego Kijów-Lwów-Przemyśl powinien być przykładem dla innych wspólnych inicjatyw krajów Euroregionu Karpackiego. Tak uważają uczestnicy Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu na Ukrainie. Druga edycja polsko-ukraińskiego spotkania parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowców poświęcona była omówieniu możliwości rozwoju regionu Karpat. Marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj