Odejście od łóżek pacjentów zapowiadają pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Ma to nastąpić 8 października. Taką decyzję pielęgniarki podjęły w referendum strajkowym. Informacja na ten temat ma trafić do dyrektora placówki w najbliższy poniedziałek. Halina Sasiela Błażejczak, przewodnicząca szpitalnego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że dla...
Organizacje związkowe działające w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wystąpiły do marszałka województwa Władysława Ortyla o podjęcie mediacji pomiędzy nimi a dyrektorem placówki. Chodzi o zasady podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracowników tarnobrzeskiego szpitala. Zdaniem związkowców podwyżki okazały się niesprawiedliwe i głęboko krzywdzące dla dużej grupy osób zatrudnionych...
W Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu rozpoczęło się drugie spotkanie mediacyjne między pielęgniarkami a dyrekcją lecznicy. Pielęgniarki przystępując do sporu zbiorowego pod koniec zeszłego miesiąca domagały się podwyżki nie mniejszej niż 1500 złotych i wliczenia jej do płacy zasadniczej. Te oczekiwania są większe, niż podwyżki, na jakie w zeszłym tygodniu zgodziła...
Kończą się zwolnienia lekarskie pielęgniarkom i położnym z pięciu podkarpackich szpitali. Dzisiaj nie było w pracy 249 osób. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie choruje 116 z 1021 pielęgniarek i położnych. W Szpitalu miejskim przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie – nieobecnych jest 15 z 272 pielęgniarek i położnych.W...
Stabilizuje się sytuacja kadrowa w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Ze zwolnień lekarskich wróciło tam ponad 200 pielęgniarek i położnych. Na chorobowym przebywa jeszcze 64 osoby. Znaczne zmniejszenie absencji umożliwiło wznowienie planowych przyjęć pacjentów do większości oddziałów. W ograniczonym zakresie pracuje laryngologia i neurologia, a oddział wewnętrzny jest zredukowany z trzech...
Sejmik Województwa Podkarpackiego na nadzwyczajnej sesji przyjął stanowisko w sprawie sytuacji w podkarpackich szpitalach wojewódzkich w związku ze zwiększoną nieobecnością personelu medycznego. Napisano w nim, że „największy niepokój budzi fakt, iż wydarzenia o identycznym charakterze mają miejsce w placówkach prowadzonych przez samorządy powiatowe, a także w innych województwach. Pozwala to...
Strona 2 z 5

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj