Szpital Powiatowy w Leżajsku będzie miał nowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Obecne pomieszczenia, w których mieści się OIOM są zbyt małe jak na potrzeby szpitala. Dlatego na ten cel zadaptowany zostanie stary blok operacyjny. Znajdą się  tam między innymi: sale intensywnej terapii dla sześciu osób, izolatka, pomieszczenia sanitarne, pokoje administracyjne...
W leżajskim szpitalu otwarto lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. Inwestycja wynikała z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Według nowych przepisów warunkiem utrzymania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest posiadanie lądowiska dla helikopterów ratunkowych. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano i doposażono SOR w niezbędny sprzęt medyczny oraz w jedno stanowisko intensywnej terapii i dwa...
Szpital Powiatowy w Leżajsku będzie leczył pacjentów w lepszych warunkach. Jesienią gotowy ma być nowy blok operacyjny. Inwestycja jest konieczna, żeby spełnić normy wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia. Blok operacyjny będzie miał powierzchnię 1,5 tysiąca metrów kwadratowych, na której powstaną cztery sale operacyjne, zakład diagnostyki obrazowej, centralna sterylizatornia i sala...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj