Gmina i Miasto Ulanów jednym z 61. podkarpackich samorządów objętych dotacjami na rozbudowę sieci wodno-ściekowej. Burmistrz Stanisław Garbacz informuje, że dostęp do wodociągu ma już prawie 100 procent mieszkańców, a kanalizacja obejmuje wszystkie miejscowości. Teraz jak podkreśla prace obejmą przede wszystkim pojedyncze gospodarstwa położone z dala od głównych nici kanalizacyjnych...
Powiat niżański zakwalifikował się do programu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020. Jak podkreśla starosta Robert Bednarz samorząd dostrzega potrzeby rodziców zmęczonych opieką nad dziećmi gdy - z powodu epidemii - w marcu zamknięto m.in. szkoły specjalne i warsztaty terapii zajęciowej. W realizację...
W Ulanowie w powiecie niżańskim oficjalnie przekazano do użytku most przez rzekę Tanew. Przeprawa (przejezdna już od grudnia) ma ponad 100 m długości i 16 szerokości z czego 7 to jezdnia a reszta chodniki i ścieżka rowerowa. Stalowa konstrukcja z betonowym pomostem wsparta jest na 2 wysokich podporach. Most budował Mostostal...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj