Kilkanaście odwołanych wokand, co przekłada się na dziesiątki spraw, które nie odbyły się dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Trwa protest pracowników administracyjnych sądów, którzy poszli na zwolnienia lekarskie, co często paraliżuje pracę sadów. Jak mówi sędzia Tomasz Mucha, rzecznik Sądu Okręgowego w Rzeszowie, najtrudniejsza sytuacja jest w sądzie w...
Co najmniej do lutego potrwa proces w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina w Małopolsce.  Rozpoczęty w czerwcu proces toczy się przed rzeszowskim Sądem Okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiadło w sumie 17 osób. Jest wśród nich 14 byłych i emerytowanych funkcjonariuszy policji z zarzutami nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i...
Zapadł kolejny wyrok w trybie wyborczym. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wniosek komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Rzeszowa Tadeusza Ferenca o nakazanie sprostowania Robertowi Kultysowi. Jest to pokłosie sporu dotyczącego obecności i wykorzystania złóż wody geotermalnej w Rzeszowie. Wnioskodawcy zarzucają kandydatowi do Rady Miasta Rzeszowa Robertowi Kultysowi, że podczas konferencji prasowej...
Po czternastu dniach od otrzymania pytań z Centralnego Sądu Śledczego Hiszpanii Sąd Okręgowy w Rzeszowie przesłał do Madrytu odpowiedź na zawarte w nim pytania. Hiszpański sąd pytał o autonomię sądów i podejmowanych przez nie wyroków, nieusuwalności osób którym powierzono sądzenie, ich wyłączania i wykluczanie, oraz o system środków dyscyplinarnych wobec...
Bez zbędnej zwłoki odpowie Sąd Okręgowy w Rzeszowie na pytania skierowane do niego przez hiszpański Centralny Sąd Śledczy. Od odpowiedzi madrycki sąd uzależnia decyzję o wydaniu Polsce poszukiwanego listem gończym obywatela Hiszpanii. Do rzeszowskiego sądu wpłynęły pytania, w których Hiszpanie pytają o niezależność, nieusuwalność i możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich sędziów....
Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie odniosło się do ostatnich zmian w sądownictwie wprowadzanych przez rządzącą w Polsce koalicję. Rzeszowscy sędziowie w przyjętym stanowisku wezwali wszystkich sędziów do nieulegania naciskom i próbom zastraszania i wywierania presji, do postępowania zgodnego z treścią ślubowania i zasadami etyki. "Wyrażamy solidarność z sędziami poddawanymi...
Strona 5 z 10

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj