W Rudniku nad Sanem, stanął  ogromny wiklinowy kosz wielkanocny. To symbol miasta, który od kilku lat zwiastuje zbliżającą się Wielkanoc. Pomimo, że w tym roku święta będą miały nieco inny wymiar, miejscowi mistrzowie  wikliniarstwa postanowili zadbać o odrobinę świątecznego klimatu. Wiklinowa rzeźba ma długość prawie 4 metry i blisko 3...
Starostwo powiatowe w Nisku zdecydowało, że to Caritas poprowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w powiecie. To efekt otwartego konkursu ofert. Zostały w tej sprawie podpisane dwie umowy między powiatem a Caritas Diecezji Sandomierskiej. Jedna dotyczy prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem,...
Podczas weekendu podkarpaccy policjanci z Niska zatrzymali trzy samochody z cofniętym licznikiem. Rekordzista miał 300 tys. kilometrów przebiegu mniej niż odnotowano w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Najpierw na ul. Sandomierskiej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli seata. Wtedy okazało się, że licznik wskazuje o blisko 113 tys. mniej od wartości z lipca ubiegłego...
Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem trafił w tym roku pod opiekę powiatu w Nisku. Umowę w sprawie prowadzenia całodobowej placówki typu socjalizacyjnego podpisało starostwo ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektor Domu Dziecka siostrę Irminę Butowską. Zgromadzenie zostało wyłonione...
Najpierw uczczono pamięć austriacko-żydowskiej rodziny Glazerów zamordowanej przez gestapowców, potem był koncert piosenek żydowskich a na zakończenie otwarcie wystawy w Centrum Wikliniarstwa. W Rudniku nad Sanem po raz pierwszy zorganizowano obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na ekspozycji pt: "Rudniczanie Wyznania Mojżeszowego" zgromadzono judaiki oraz fotografie dawnych mieszkańców miasta. Jak podkreśla...
W Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim odbędą się po raz pierwszy obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczystości zorganizowała Fundacja "Ocalić od zapomnienia" wraz Miejskim Domem Kultury i Szkołą Podstawową nr 1. Prezes Fundacji Barbara Tutka podkreśla, że program rozpocznie o godz. 13:00 uczeniem pamięci austriacko-żydowskiej rodziny Glazerów, zamordowanej...
Strona 1 z 12

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj