Krośnieńskie studium kulturalno-oświatowe zmienia swoją nazwę i ofertę kształcenia. Decyzją ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, który jest organem prowadzącym Państwowe Pomaturalne Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa w Krośnie od nowego roku zostanie przekształcone w Policealne Studium Animatorów Kultury. Obok takich kierunków jak animator działań teatralnych, fotografii i tańca ministerstwo zdecydowało...

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj