Rynek pracy na Podkarpaciu jest coraz bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. W regionie działa ponad 80 zakładów pracy chronionej - i na tle innych województw to jest doskonały wynik - powiedział na naszej antenie dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Maciej Szymański. Na przykład w sąsiednim województwie lubelskim...
Piętnaście tzw. mieszkań wspomaganych powstało z inicjatywy krośnieńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inwestycja o wartości około półtora miliona zł została realizowana na terenie dawnego parku dworskiego w Potoku, w gminie Jedlicze. Mieszkania zasiedliło już dwunastu podopiecznych stowarzyszenia, którzy przy wsparciu opiekunów będą uczyć się tam...
W Rzeszowie trwa giełda pracy dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano prawie 100 ofert m.in dla sekretarek, opiekunów osób starszych oraz informatyków. Podczas targów dyżurują także pracownicy ZUS, Państowej Inspeckcji Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy - dodał Maciej Szymański dyrektor podkarpackiego oddziału Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Giełda pracy odbywa się w...
Podkarpacie jest pierwszym i jedynym województwem w Polsce, gdzie Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera organizacje pozarządowe, które zajmują się integracją społeczną niepełnosprawnych. Polega to na tym, że Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkursy dla takich organizacji, a PFRON pokrywa im koszty związane z udziałem w tych konkursach. I jak powiedział...
Rozbudowa budynków przyszłej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie nabiera tempa. Trwa wymiana dachu i przebudowywanie wnętrz. Obiekty dawnego Liceum Ogólnokształcącego są przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie poruszających się na wózkach. Powstaje filia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Jak podkreśla dyrektor Marta Szczepańska do części ulanowskiej...
Strona 4 z 4

Polskie Radio Rzeszów

Adres:
Zamkowa 3
35-032 Rzeszów
Telefon:
+48 17 852 15 01
Faks:
+48 17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Antena: + 48 17 222 22 22

Newsroom: +48 17 875 01 50

Studia terenowe

Ostatnie komentarze

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj