Podkarpacie jest pierwszym i jedynym województwem w Polsce, gdzie Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera organizacje pozarządowe, które zajmują się integracją społeczną niepełnosprawnych. Polega to na tym, że Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkursy dla takich organizacji, a PFRON pokrywa im koszty związane z udziałem w tych konkursach. I jak powiedział...
Rozbudowa budynków przyszłej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie nabiera tempa. Trwa wymiana dachu i przebudowywanie wnętrz. Obiekty dawnego Liceum Ogólnokształcącego są przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie poruszających się na wózkach. Powstaje filia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Jak podkreśla dyrektor Marta Szczepańska do części ulanowskiej...
Strona 4 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj