Do 30 sierpnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dotacje na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. To w ramach realizowanego przez PFRON programu "Aktywny samorząd". Można uzyskać dofinansowanie do oprzyrządowania ułatwiającego prowadzenie samochodu, na kurs prawa jazdy czy zakup protez. To także dopłaty do kosztów ponoszonych przez osoby niepełnosprawne, które studiują na...
Pod hasłem "Sięgnij po sukces" w rzeszowskim oddziale ZUS obchodzono Dzień Osób z Niepełnosprawnością. Można było skorzystać z porad ekspertów oraz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców planujących zatrudnienie niepełnosprawnych. Eksperci między innymi z ZUS-u, PFRON-u oraz organizacji pozarządowych dyskutowali o zachęcaniu pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych. W Polsce zaledwie...
Powiat niżański chce pomóc osobom niepełnosprawnym. Dzięki dotacjom będzie możliwa m.in. ich aktywizacja poprzez turystykę, wyjazdy integracyjne i rehabilitacyjne. Starostwo w Nisku podpisało umowy na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku , Stowarzyszenie na...
Rynek pracy na Podkarpaciu jest coraz bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. W regionie działa ponad 80 zakładów pracy chronionej - i na tle innych województw to jest doskonały wynik - powiedział na naszej antenie dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Maciej Szymański. Na przykład w sąsiednim województwie lubelskim...
Piętnaście tzw. mieszkań wspomaganych powstało z inicjatywy krośnieńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inwestycja o wartości około półtora miliona zł została realizowana na terenie dawnego parku dworskiego w Potoku, w gminie Jedlicze. Mieszkania zasiedliło już dwunastu podopiecznych stowarzyszenia, którzy przy wsparciu opiekunów będą uczyć się tam...
W Rzeszowie trwa giełda pracy dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano prawie 100 ofert m.in dla sekretarek, opiekunów osób starszych oraz informatyków. Podczas targów dyżurują także pracownicy ZUS, Państowej Inspeckcji Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy - dodał Maciej Szymański dyrektor podkarpackiego oddziału Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Giełda pracy odbywa się w...
Strona 3 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj