Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotowuje dokumenty, które pozwolą na rozpoczęcie prac przy budowie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa w powiecie jasielskim. Określenie terminu wbicia pierwszej łopaty będzie możliwe po uzyskaniu trzech decyzji: środowiskowej, pozwolenia wodno - prawnego i pozwolenia na budowę. Z optymistycznych szacunków wynika, że zbiornik mający zapewnić bezpieczeństwo...
Naprawione już zostało osuwisko w Myscowej w powiecie jasielskim , w ciągu drogi powiatowej 1907 Kąty – Myscowa – Krempna. Stanowiło ono realną groźbę odcięcia mieszkańców tej miejscowości od świata.Dzięki staraniom władz powiatu jasielskiego podpisane zostało porozumienie z Państwowym Gospodarstwem " Wody Polskie" na współfinansowanie zadania wartości niemal 250 tys....

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj