Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotowuje dokumenty, które pozwolą na rozpoczęcie prac przy budowie zbiornika wodnego Kąty-Myscowa w powiecie jasielskim. Określenie terminu wbicia pierwszej łopaty będzie możliwe po uzyskaniu trzech decyzji: środowiskowej, pozwolenia wodno - prawnego i pozwolenia na budowę. Z optymistycznych szacunków wynika, że zbiornik mający zapewnić bezpieczeństwo...
Naprawione już zostało osuwisko w Myscowej w powiecie jasielskim , w ciągu drogi powiatowej 1907 Kąty – Myscowa – Krempna. Stanowiło ono realną groźbę odcięcia mieszkańców tej miejscowości od świata.Dzięki staraniom władz powiatu jasielskiego podpisane zostało porozumienie z Państwowym Gospodarstwem " Wody Polskie" na współfinansowanie zadania wartości niemal 250 tys....

Polskie Radio Rzeszów

Adres:
Zamkowa 3
35-032 Rzeszów
Telefon:
+48 17 852 15 01
Faks:
+48 17 875 05 03

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Antena: + 48 17 222 22 22

Newsroom: +48 17 875 01 50

Studia terenowe

Ostatnie komentarze

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj