Uczelnie regionalne powinny skupić się na dążeniu do osiągnięcia kategorii B plus w ocenie ich działalności - powiedział na naszej antenie Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zgodnie z wdrażaną reformą jest pięć kategorii ocen A puls, A, B plus, B i C. Gość Radia Rzeszów podkreśla,...
Na Podkarpacie przyjeżdża wicepremier Jarosław Gowin.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedzi m.in. Politechnikę Rzeszowską. Będzie uczestniczyć podpisaniu porozumienia między Politechniką i Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu w sprawie wspólnego kształcenia studentów, współpracy dydaktycznej, naukowej i rozwojowej. Porozumienie to pozwoli wykorzystać przez obydwie uczelnie możliwości jakie stwarza...
Wielu podkarpackim szpitalom brakuje pielęgniarek. Reagując na tę sytuację Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ma zamiar otworzyć kierunek pielęgniarstwa na poziomie licencjackim. Projekt powstał przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. Wniosek o utworzenie nowego kierunku złożony został w Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego....
Czeki na milion zł otrzymały dziś od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzy Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe: w Sanoku, Przemyślu i Jarosławiu. Jak poinformował w Sanoku wicepremier Jarosław Gowin, resort ma dzisiaj znakomite instrumenty do badania ekonomicznych losów absolwentów i jakości kształcenia uczelni wyższych. W ubiegłym roku ogłoszony został konkurs...
W Rzeszowie powstaje Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji. Na jego utworzenie Politechnika Rzeszowska, jako jedna z dwóch w kraju, otrzymała 12 milionów złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem inicjatywy jest wzmocnienie potencjału badawczego uczelni, oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań naukowych. Projekt będzie realizowany w latach...
W Krośnie zakończył się remont piwnic w tzw. Domu Mazurkiewiczów. Właściciel budynku - Muzeum Podkarpackie, chce tam urządzić studyjne magazyny szkła. W specjalnych, elektronicznie otwieranych szafach będzie można zobaczyć około 3000 szklanych zabytków. To m.in. kolekcja szkła secesyjnego. W studyjnych magazynach szkła będą organizowane warsztaty dla turystów i mieszkańców połączone...
Strona 1 z 4

Potrzebujesz pomocy? kliknij tutaj